Kilder citeret i artiklen

Statistik

Her kan man finde statistisk materiale omkring adoptioner.

Rapporter

VIVE – det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, 2017.