Adoption i Danmark

Artikel type
faktalink
journalist Sofie Tholl, iBureauet/Dagbladet Information, 2012
Main image
Det første møde mellem et adoptivbarn og hans kommende adoptivfar på et børnehjem i La Paz, Bolivia. 2006.
Det første møde mellem et adoptivbarn og hans kommende adoptivfar på et børnehjem i La Paz, Bolivia. 2006.
Foto: Lars Bertelsen / Scanpix

Der er flere forskellige former for adoption i Danmark, og forældre kan både adoptere børn inden for deres egen familie eller børn fra andre lande. Igennem de seneste år er antallet af børn, der frigives til international adoption, faldet på verdensplan, og det har også medført ændringer for adoptanter i Danmark. Desuden sker der en løbende udvikling i synet på adoption, bl.a. diskuteres det, hvordan adoptioner skal foretages for, at det giver både adoptivbarnet og hele den nye adoptivfamilie den bedste mulighed for at få et godt liv. De senere år har nogle af de adopterede, der kom til Danmark i 1960’erne og 1970’erne, og som nu er voksne, rejst kritik både af deres adoptivforældre og af den måde, adoptionerne er foregået på. Men også historier om nyere adoptioner, som har medført store vanskeligheder, er dukket op i medierne.