Fakta om abort

Hvordan har udviklingen været for antallet af aborter i Danmark?

Antallet af legale aborter før 12 uger er i Danmark faldet gennem de seneste to årtier fra 15.000 til 13.000 årlige aborter. Det er en halvering i forhold til 1975, hvor antallet toppede med 27.884 legale aborter (se kilde 3). Omkring 600 kvinder får hvert år en provokeret abort efter uge 12 – det tal har ligget nogenlunde stabilt de seneste 25 år med få udsving – en nedgang til 492 i 1998 og en stigning til 737 i 2008. Det fremgår af artiklen ”Se tallene: Så mange får hvert år en abort efter uge 12”. (se kilde 4).

Hvad er Abortsamrådet?

Hver af landets fem regioner har sit eget abortsamråd, som tager stilling til ansøgninger om abort efter 12. graviditetsuge. Rådet består af en socialrådgiver eller en jurist, en psykiater og en gynækolog. Hvert år søger op mod 900 kvinder om en abort efter uge 12, enten fordi fosteret har en misdannelse, som først diagnosticeres efter 12. uge, eller fordi kvinden af en række forskellige sociale grunde føler sig ude af stand til at tage vare på et barn. I 2019 modtog de regionale samråd i alt 869 ansøgninger fra gravide kvinder, der ønskede en såkaldt senabort. Af dem fik 56, (svarende til syv procent) afslag på abort. Statistikken går tilbage til 2012, og tallene har ligget nogenlunde stabilt gennem årene, fremgår det af artiklen ”Er det okay, at staten siger, du skal føde et barn, du ikke vil have?” på Zetland.dk (se kilde 5), hvor professor Øjvind Lidegaard fra Rigshospitalet fortæller, at det blandt fagfolk er en kendt sag, at de fleste ansøgninger, hvor begrundelsen er alvorlige misdannelser og kromosomfejl bliver godkendt, mens færre ansøgere med sociale argumenter for senabort får grønt lys. Hvis man får afslag på at få foretaget en såkaldt senabort, kan man anke afgørelsen til Abortankenævnet.

Hvilke ændringer på abortområdet lægger Etisk Råd op til i 2023?

Et flertal i Det Etiske Råd, et uafhængigt råd, som rådgiver og skaber debat om bl.a. lovændringer på det sundhedsfaglige felt, anbefaler, at abortgrænsen hæves, så danske kvinder får adgang til fri abort helt frem til 18. graviditetsuge. Den højere grænse vil give kvinder bedre tid og mulighed for at overveje en abort, efter en nakkefoldscanning i uge 12, mener formanden for rådet, Leif Vestergaard. Et flertal på ni medlemmer i rådet mener, at grænsen skal ligge på 18 uger. Fire medlemmer vil have grænsen på 15 uger, mens de sidste fire medlemmer vil fastholde den nuværende grænse på 12 uger. Herudover anbefaler Det Etiske Råd, at 15-17-årige kvinder fremover bør kunne få en abort uden deres forældres samtykke. Denne anbefaling er rådet enige om. Det kan man læse i artiklen ”Et flertal i Etisk Råd anbefaler at hæve abortgrænsen til 18 uger” på DR.dk. (se kilde 6).

BOKS: Tal og grafer

Historisk udvikling i antallet af aborter

Antallet af legale aborter før 12 uger er i Danmark faldet gennem de seneste to årtier fra 15.000 til 13.000 årlige aborter. Det er en halvering i forhold til 1975, hvor antallet toppede med 27.884 legale aborter – se graf: https://ugeskriftet.dk/bfl/tidsgraensen-legal-provokeret-abort-bor-revideres (Kilde 3)

Hvor stort er antallet af aborter efter 12. graviditetsuge. Omkring 600 kvinder får hvert år en provokeret abort efter uge 12 – det tal har ligget nogenlunde stabilt de seneste 25 år med få udsving – en nedgang til 492 i 1998 og en stigning til 737 i 2008. se graf: https://www.altinget.dk/artikel/se-tallene-saa-mange-faar-hvert-aar-en-abort-efter-uge-12 (Kilde 4)