Definition af abort

Hvad er abort?

Abort er afbrydelsen af en graviditet, der sker så tidligt, at fosteret endnu ikke er udviklet nok til at være levedygtigt. På Mødrehjælpens hjemmeside Abort.dk (se kilde 1) kan man læse om, hvordan aborter foregår. Der findes to former for abort – frivillig eller ufrivillig. Ufrivillige aborter kaldes spontane aborter og er en uønsket, ikke bevidst fremkaldt abort, hvor fosteret udstødes af livmoderen inden 28. graviditetsuge. Sker en spontan abort efter uge 28, betragtes det som en dødfødsel. Frivillige aborter kaldes også provokerede aborter, og her afbrydes graviditeten bevidst. Graviditeten kan afbrydes enten medicinsk eller kirurgisk. Ved en medicinsk abort sættes aborten i gang ved indtagelse af piller, der indeholder et stof, som gør, at livmoderen ikke længere reagerer på hormonet progesteron, kroppens eget graviditetsbevarende hormon. Når pillerne er indtaget, er aborten sat i gang, og man kan ikke fortryde. Efter et par dage fortsættes anden del af behandlingen, som er indtagelse af piller med et stof, der får livmoderen til at trække sig sammen, så den afstøder graviditetsvævet. Kirurgisk abort udføres hos en speciallæge eller på sygehuset, hvor lægen udvider livmoderhalsen og indfører et plastikrør. Der suger graviditetsvævet ud ad livmoderen. Medicinsk abort er mest effektiv, hvis den bliver udført før 9. graviditetsuge. Mens kirurgisk abort anbefales efter uge 9, eller ved senaborter efter uge 12.