Billede af en ultralydsscanning som viser et femten uger gammelt foster
Femten uger gammelt foster. Scanningsbillede.
Foto: Jens Dresling/Politiken/Ritzau Scanpix

Abort

journalist og cand.comm. Anne Anthon Andersen, oktober 2023
Top image group
Billede af en ultralydsscanning som viser et femten uger gammelt foster
Femten uger gammelt foster. Scanningsbillede.
Foto: Jens Dresling/Politiken/Ritzau Scanpix

Indledning

I 2023 er det 50 år siden, at kvinder i 1973 fik ret til fri abort i Danmark. Retten til fri abort var et stort skridt i kvinders frigørelse og muligheder for selv at bestemme over deres krop og liv. Selvom de fleste danskere ikke stiller spørgsmål ved retten til fri abort, er der fortsat særligt i religiøse kredse, dem der mener, at abort er fosterdrab, som samfundet ikke bør legitimere. Der bliver i Danmark foretaget mellem 14.000 og 15.000 aborter om året, mens der er cirka 60.000 gennemførte graviditeter. Der er mange lande, hvor det fortsat er ulovligt at få foretaget abort. Og mens en højesteretsafgørelse i USA for et par år siden vakte stor debat ved at gøre det muligt for delstater at afskaffe den fri abort, og Polen har strammet reglerne for abort, er en række lande i gang med at lempe deres abortregler. I september 2023 anbefalede Det Etiske Råd i Danmark, at abortgrænsen flyttes til den 18. graviditetsuge i stedet for den nuværende grænse, der ligger ved udgangen af den 12. graviditetsuge – og at unge mellem 15 og 18 år ikke længere skal have samtykke fra deres forældre for at få foretaget en abort. Kvinder, der har fået afslag på en såkaldt senabort, bidrager til debatten med deres fortællinger. Nu skal Folketingets partier tage stilling til, om grænsen skal rykkes.

Youtube

Fri abort i 50 år. Skal vi nu lave reglerne om? Ultra Nyt. DR.dk, 25-05-2023

 

Youtube

Abort eller baby? Kortdok om hvordan det er at stå i det at skulle tage beslutningen om at få foretaget en abort. P3 DRTV, 20-01-2020

 

Artikel type
faktalink

Definition af abort

Print-venlig version af dette kapitel - Definition af abort

Hvad er abort?

Abort er afbrydelsen af en graviditet, der sker så tidligt, at fosteret endnu ikke er udviklet nok til at være levedygtigt. På Mødrehjælpens hjemmeside Abort.dk (se kilde 1) kan man læse om, hvordan aborter foregår. Der findes to former for abort – frivillig eller ufrivillig. Ufrivillige aborter kaldes spontane aborter og er en uønsket, ikke bevidst fremkaldt abort, hvor fosteret udstødes af livmoderen inden 28. graviditetsuge. Sker en spontan abort efter uge 28, betragtes det som en dødfødsel. Frivillige aborter kaldes også provokerede aborter, og her afbrydes graviditeten bevidst. Graviditeten kan afbrydes enten medicinsk eller kirurgisk. Ved en medicinsk abort sættes aborten i gang ved indtagelse af piller, der indeholder et stof, som gør, at livmoderen ikke længere reagerer på hormonet progesteron, kroppens eget graviditetsbevarende hormon. Når pillerne er indtaget, er aborten sat i gang, og man kan ikke fortryde. Efter et par dage fortsættes anden del af behandlingen, som er indtagelse af piller med et stof, der får livmoderen til at trække sig sammen, så den afstøder graviditetsvævet. Kirurgisk abort udføres hos en speciallæge eller på sygehuset, hvor lægen udvider livmoderhalsen og indfører et plastikrør. Der suger graviditetsvævet ud ad livmoderen. Medicinsk abort er mest effektiv, hvis den bliver udført før 9. graviditetsuge. Mens kirurgisk abort anbefales efter uge 9, eller ved senaborter efter uge 12.

Fakta om abort

Print-venlig version af dette kapitel - Fakta om abort

Hvordan har udviklingen været for antallet af aborter i Danmark?

Antallet af legale aborter før 12 uger er i Danmark faldet gennem de seneste to årtier fra 15.000 til 13.000 årlige aborter. Det er en halvering i forhold til 1975, hvor antallet toppede med 27.884 legale aborter (se kilde 3). Omkring 600 kvinder får hvert år en provokeret abort efter uge 12 – det tal har ligget nogenlunde stabilt de seneste 25 år med få udsving – en nedgang til 492 i 1998 og en stigning til 737 i 2008. Det fremgår af artiklen ”Se tallene: Så mange får hvert år en abort efter uge 12”. (se kilde 4).

Hvad er Abortsamrådet?

Hver af landets fem regioner har sit eget abortsamråd, som tager stilling til ansøgninger om abort efter 12. graviditetsuge. Rådet består af en socialrådgiver eller en jurist, en psykiater og en gynækolog. Hvert år søger op mod 900 kvinder om en abort efter uge 12, enten fordi fosteret har en misdannelse, som først diagnosticeres efter 12. uge, eller fordi kvinden af en række forskellige sociale grunde føler sig ude af stand til at tage vare på et barn. I 2019 modtog de regionale samråd i alt 869 ansøgninger fra gravide kvinder, der ønskede en såkaldt senabort. Af dem fik 56, (svarende til syv procent) afslag på abort. Statistikken går tilbage til 2012, og tallene har ligget nogenlunde stabilt gennem årene, fremgår det af artiklen ”Er det okay, at staten siger, du skal føde et barn, du ikke vil have?” på Zetland.dk (se kilde 5), hvor professor Øjvind Lidegaard fra Rigshospitalet fortæller, at det blandt fagfolk er en kendt sag, at de fleste ansøgninger, hvor begrundelsen er alvorlige misdannelser og kromosomfejl bliver godkendt, mens færre ansøgere med sociale argumenter for senabort får grønt lys. Hvis man får afslag på at få foretaget en såkaldt senabort, kan man anke afgørelsen til Abortankenævnet.

Hvilke ændringer på abortområdet lægger Etisk Råd op til i 2023?

Et flertal i Det Etiske Råd, et uafhængigt råd, som rådgiver og skaber debat om bl.a. lovændringer på det sundhedsfaglige felt, anbefaler, at abortgrænsen hæves, så danske kvinder får adgang til fri abort helt frem til 18. graviditetsuge. Den højere grænse vil give kvinder bedre tid og mulighed for at overveje en abort, efter en nakkefoldscanning i uge 12, mener formanden for rådet, Leif Vestergaard. Et flertal på ni medlemmer i rådet mener, at grænsen skal ligge på 18 uger. Fire medlemmer vil have grænsen på 15 uger, mens de sidste fire medlemmer vil fastholde den nuværende grænse på 12 uger. Herudover anbefaler Det Etiske Råd, at 15-17-årige kvinder fremover bør kunne få en abort uden deres forældres samtykke. Denne anbefaling er rådet enige om. Det kan man læse i artiklen ”Et flertal i Etisk Råd anbefaler at hæve abortgrænsen til 18 uger” på DR.dk. (se kilde 6).

BOKS: Tal og grafer

Historisk udvikling i antallet af aborter

Antallet af legale aborter før 12 uger er i Danmark faldet gennem de seneste to årtier fra 15.000 til 13.000 årlige aborter. Det er en halvering i forhold til 1975, hvor antallet toppede med 27.884 legale aborter – se graf: https://ugeskriftet.dk/bfl/tidsgraensen-legal-provokeret-abort-bor-revideres (Kilde 3)

Hvor stort er antallet af aborter efter 12. graviditetsuge. Omkring 600 kvinder får hvert år en provokeret abort efter uge 12 – det tal har ligget nogenlunde stabilt de seneste 25 år med få udsving – en nedgang til 492 i 1998 og en stigning til 737 i 2008. se graf: https://www.altinget.dk/artikel/se-tallene-saa-mange-faar-hvert-aar-en-abort-efter-uge-12 (Kilde 4)