Efter krigen

Main image kapitel
Ved Postdam-konferencen i 1945 mødetes de tre allierede statschefer Winston Churcill, Harry S. Truman og Josef Stalin for at dele det krigshærgede Europa i mellem sig. Dette var optakten til jerntæppet og Den kolde krig.
Ved Postdam-konferencen i 1945 mødetes de tre allierede statschefer Winston Churcill, Harry S. Truman og Josef Stalin for at dele det krigshærgede Europa i mellem sig. Dette var optakten til jerntæppet og Den kolde krig.
Foto: Ukendt / Scanpix

Hvor store var tabene i 2. Verdenskrig?

Den Store Danske (se kilder) angiver, at mindst 55 millioner mennesker mistede livet som følge af 2. Verdenskrig, måske endda så mange som 70 millioner. Op imod 2/3 af de dræbte var civile, herunder ofrene for Holocaust.

Sovjetunionen mistede mindst 27 millioner mennesker, Kina mindst 10 millioner. og Polen 6 millioner. I det øvrige Øst- og Centraleuropa var tabstallene også høje. På aksemagternes side opgøres tabstallene til 5,3 millioner tyskere, 1,8 millioner japanere og 300.000 italienere. På Vestfronten var tabene mindre end på Østfronten. Frankrig mistede 800.000, Storbritannien og USA hver knap 400.000 mennesker.  

Hvor mange blev deporteret som følge af 2. Verdenskrig?

Krigen medførte også store flytninger af mennesker som følge af deportation og flugt. Ifølge Den store Danske (se kilder) menes 20 millioner mennesker at være tvangsdeporteret som følge af 2. Verdenskrig. Ved krigsafslutningen befandt der sig alene på tysk område knap otte millioner fordrevne, hvoraf flertallet var deporteret fra de besatte lande som tvangs- og slavearbejdere.

Under Den Røde Hærs fremmarch og i de første efterkrigsår blev knap 13 millioner mennesker af tysk afstamning fordrevet til Tyskland fra deres bopæl i de tidligere tyskbeboede områder i Østeuropa. Også mange andre folkeslag, såsom ukrainere og polakker, blev flyttet, frivilligt eller med tvang, efterhånden som Sovjetunionen vandt kontrol over Øst- og Centraleuropa. 

Hvad var delingen af Europa?

Bare to år efter de allierede styrkers sejr over Nazityskland og Japan stod verden splittet i en kold krig. USA blev det kapitalistiske Vestens ubestridte ledernation, mens Sovjetunionen dominerede den kommunistiske østblok. Det såkaldte jerntæppe ned gennem Europa gik omtrent der, hvor Østfronten og Vestfronten mødtes ved 2. Verdenskrigs afslutning. Den kolde krig stod på indtil Berlinmurens fald i 1989. Læs mere i Faktalinket om den kolde krig.

Hvordan var 2. Verdenskrig medvirkende til oprettelsen af FN og EU?

FN blev grundlagt kort efter Anden Verdenskrigs afslutning i 1945 af 51 medlemslande – heriblandt Danmark. Formålet var at sikre verden mod endnu en verdenskrig og skabe et forum for dialog mellem verdens lande. Læs mere i faktalinket om FN.

På europæisk plan trådte Kul- og Stålunionen i kraft i 1952 med seks medlemslande, heriblandt Frankrig og Tyskland. Formålet var at gøre landene gensidigt afhængige af hinandens kul- og stålproduktion og derved forhindre fjendtligheder mellem landene og sikre varig fred i Europa. Kul- og Stålunionen var første skridt i det europæiske samarbejde, der siden hen skulle udvikle sig til EU. Læs mere i Faktalinket om EU.