Den Grønne Studenterbevægelse går i demonstration for klimaet den 22. maj 2021 fra Nørrebro til Christiansborg i København. Kravet er bl.a. en genforhandling af alle klimaaftaler.
Henning Hjorth/Ritzau Scanpix

Klimaforandringer – kan verdens ledere løse klimakrisen?

Redaktionen, oktober 2021.
Top image group
Den Grønne Studenterbevægelse går i demonstration for klimaet den 22. maj 2021 fra Nørrebro til Christiansborg i København. Kravet er bl.a. en genforhandling af alle klimaaftaler.
Henning Hjorth/Ritzau Scanpix
Main image
Jordkloder i en indkøbsvogn
Hvis alle på Jorden levede ligesom vi danskere, ville det kræve ikke én, men 4,3 jordkloder at holde balance i det økologiske regnskab, meldte tænketanken Global Footprint Network i 2021.
Foto: Joel Saget / Scanpix

Den 31. oktober til 12. november 2021 mødes verdens ledere til FN’s klimatopmøde, COP26, i Glasgow. Mødet anses for det vigtigste klimatopmøde siden 1997, hvis vi skal lykkes med at håndtere klimakrisen i tide og afbøde effekterne af klimaforandringerne.

FN’s nye rapport fra august 2021 om klimaets tilstand kommer til at spille en central rolle på klimatopmødet – og rapporten tegner ikke noget lyst billede. Den fastslår, at den globale opvarmning vil overstige både tærsklen på 1,5 grader og 2 grader i løbet af dette århundrede, medmindre der de næste årtier gennemføres store reduktioner i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser.

Som optakt til COP26 har man netop afholdt ungdomsmødet Youth4Climate, hvor omkring 400 unge mellem 15-29 fra hele verden fik lejlighed til at præsentere deres forslag til at håndtere klimaforandringerne. De kræver handling og penge på bordet for at bekæmpe den globale opvarmning, og har fået nok af de mange “tomme ord og løfter”, som internationale ledere i årtier har fremsat på klimaområdet.

I Danmark vedtog et flertal i Folketinget til gengæld i december 2019 en ny klimalov, som fastslår, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Et vigtig skridt dertil består i at omlægge energiforsyningen fra fossil energi (kul, olie og gas) til vedvarende energikilder såsom sol, vind og vand, der ikke udleder CO2 eller andre drivhusgasser, som øger den globale opvarmning. I Danmark er det især vindkraft, der står højt på dagsordenen, men også udviklingen af nye metoder, der kan lagre vedvarende energi til senere brug.

Et andet skridt er en ny klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Ifølge klimaplanen skal affaldssorteringen i hele Danmark strømlines fra juli 2021, og genbrug og genanvendelse skal erstatte forbrænding af affald. Det sparer ressourcer og bidrager til at nedbringe CO2-udledningen.

Sideløbende er der kommet fart på salget af elbiler, mens infrastrukturen med tilgængelige ladestandere, hvor elbilerne kan lades op, har svært ved at holde trit med udviklingen.

Klimadebatten er omfattende, og der er mange begreber at holde styr på. Herunder har vi samlet en række baggrundsartikler og film om klimaforandringer, bæredygtighed og den grønne omstilling.

Faktalink-artikler

Biodiversitet

Bæredygtige byer

Bæredygtighed og grøn omstilling

Elbiler

Genbrug og genanvendelse

Industrialiseringen

Klimaforandringer

Megabyer

Menneskets forhold til naturen

Truede dyrearter

Vedvarende energi

Originalkilder

FN’s klimarapport, 2021

Greta Thunbergs tale ved Youth4Climate-mødet i Milano, 2021

Vanessa Nakates tale ved Youth4Climate-mødet i Milano, 2021

Hjemmesider: 

Officiel hjemmeside for FN's klimatopmøde i Glasgow, COP26

Youth4climate - ungdomsmøde i Milano som optakt til COP26, 2021

Film på Filmstriben

Phie Ambo (instr.): 70/30 
Dokumentarfilm fra 2021 om tilblivelsen af klimaloven og unge klimaaktivister, der udfordrer politikerne. 

Jared P. Scott (instr.): The great green wall 
Dokumentarfilm fra 2019. Folk i Sahel lever på frontlinjen af klimaforandringerne. En gigantisk mur af grønt skal dæmme op for tørke, sult og de konflikter, der følger. 

Erlend E. Mo (instr.): Rejsen til Utopia
Dokumentarfilm fra 2020. For at redde planeten og børnenes fremtid beslutter en familie at flytte til Karise Permatopia, et selvforsynende, økologisk landsbykooperativ i Danmark. Men det viser sig at være lettere at mene det rigtige, end at gøre det.

Jennifer Baichal m.fl. (instr.): Antropocæn – den menneskelige tidsalder
Dokumentarfilm fra 2018. Menneskets indflydelse på planeten Jorden har nået et sådant omfang, at den har givet navn til en ny geologisk tidsalder: den antropocæne æra.

Forfatterwebtema

Den store omstilling ... i skønlitteraturen

Bøger på Bibliotek.dk

Bill Gates: Sådan undgår vi klimakatastrofen : de løsninger vi har, og de gennembrud vi behøver.
Gyldendal, 2021

Anders Nolting Magelund, Anna Fenger Schefte: Klimaguiden
Konkrete råd til, hvordan man som almindelig dansker kan leve mere klimavenligt. Politiken, 2019

Artikel type
News Item