Satanisme i dag

Hvad står satanismen for i dag?

I dag kan satanismen overordnet inddeles i tre forskellige retninger, fremgår det af netleksikonet Den Store Danske’s artikel om satanisme (se kilder):

  1. En filosofisk retning, der hylder individets frihed, fordi man hengiver sig til sine lyster og drifter. Kaldes undertiden ’moderne satanisme’.
  2. Egentlige Satan-organisationer. Den amerikanske Church of Satan, der er stiftet i 1966 i San Fransisco, er et eksempel herpå. Her dyrkes Satan som et symbol på de dyriske drifter i mennesket snarere end som et egentligt selvstændigt væsen. Church of Satans stifter og Satans Bibels forfatter, Anton LaVey, har formuleret ni sataniske leveregler og lanceret satanismen som filosofisk retning, hvor egoisme og hævn er positive fænomener, mens svaghed opfattes som patetisk. Ifølge reglerne repræsenterer blandt andet Satan nydelse og hævn, ikke afholdenhed og underdanighed; Satan repræsenterer mildhed over for dem, der fortjener det, og ubesmittet visdom frem for ”hyklerisk selvbedrag”, fremgår det af artiklen ”Satanismens to ansigter” fra Kristeligt Dagblad, hvor alle regler er oplistet (se kilder). Retningen hører under ’moderne satanisme’ og er en nyreligiøs bevægelse, som har et darwinistisk syn på tilværelsen, fremgår det af artiklen ”Satanismens to ansigter” i Kristeligt Dagblad (se kilder). I organisationen Temple of Zeth er ideen om Satan derimod meget konkret, og Satan dyrkes som en egentlig person. Denne retning inden for satanismen er mere okkult og magisk. En anden retning er Lucifer-satanismen, som opfatter Satan som en nødvendig del af verden, der balancerer godt og ondt, fremgår det af førnævnte artikel.
  3. Satanisme som et led i ungdomskulturen. Siden 1990’erne har heavy metal og subgenren Black Metal dyrket satanismen som et symbol på modkultur og oprør. Denne retning kaldes også syre-satanisme, ifølge artiklen ”Satanismens to ansigter” i Kristeligt Dagblad (se kilder).

Hvor udbredt er satanisme i Danmark?

Det er vanskeligt at bedømme satanismens udbredelse i dag. Et af satanismens kendetegn er netop det skjulte og blandt andet derfor foregår dyrkelsen af Satan for det meste i hemmelighed. Ligesom de fleste andre kulter værner satanistiske organisationer og grupper om deres ritualer og gør sig på den måde til genstand for mytedannelser, hvilket gør det svært at afdække og dokumentere sataniske ritualer. De færreste satanister ønsker at stille sig frem med deres tro, og derfor er det vanskeligt at afgøre, præcis hvor mange der tilhører satanismen. I Danmark er personer som musikeren King Diamond og forfatteren Erwin Neutzsky-Wulff erklærede satanister. I udlandet er Aleister Crowley og Anton LeVey blandt dette århundredes store kultfigurer inden for satanismen.

Den største egentlige satanistiske organisation, Church of Satan, menes at have omkring 2.000 medlemmer på verdensplan, og i Danmark skønnes medlemstallet at være højst 100, fremgår det af artiklen ”Satanismens to ansigter” i Kristeligt Dagblad (se kilder). Church of Satan er ikke et anerkendt trossamfund i Danmark. Jesper Aagaard Petersen, der er religionshistoriker, skønner i artiklen ”Danske satanister mister pusten” fra Kristeligt Dagblad (se kilder), at der samlet set er færre end 1.000 satanister i Danmark, når alle retninger tælles med. I samme artikel vurderer Dialogcentret i Aarhus, at satanismen generelt er på tilbagegang, i hvert fald målt på antallet af erklærede satanister. Vurderingen bunder i, at færre begår hærværk på kirker og gravsten i Satans navn sammenlignet med i begyndelsen af 1990’erne. 

Hvordan har satanismen udviklet sig?

Opfattelsen af Satan har udviklet sig væsentligt siden kristendommens fødsel. I oldkirken og middelalderen havde man en forestilling om Satan som en reel og konkret figur, hvilket kom til udtryk gennem ritualer for eksorcisme. Først i 1700-tallet – og efter Reformationen – blev den opfattelse udfordret af rationalismen, og Satan blev nu opfattet som noget mere abstrakt frem for noget konkret fysisk, man skulle befries fra, fremgår det af artiklen ”Satan er blevet ren underholdning” fra Kristeligt Dagblad (se kilder). 
Satanismen omfatter i dag flere retninger, herunder den såkaldt ’moderne satanisme’. I artiklen ”Danske satanister mister pusten” fra Kristeligt Dagblad (se kilder) er den moderne satanisme blevet mere humanistisk og har fået et øget fokus på selvudvikling, vurderer religionshistoriker Jesper Aagaard Petersen. Det nye er også, at satanismen ikke definerer sig i forhold til kirken og kristendommen, men ”gennem en positiv og kreativ brug af satan-skikkelsen konstruerer sin egen identitet, og hvor målet først og fremmest er at udvikle sig selv,” siger Aagaard Petersen i artiklen, hvor han definerer denne nye form for satanisme som en form for ’selv-religion’. 

Hvilke former for satanisme praktiseres i Danmark?

I Danmark findes paraplyorganisationen Satanisk Forum, der er fortaler for den moderne sekulære og ateistiske form for satanisme med fokus på selvdyrkelse og selvrealisering. Der findes også stadigvæk mere ’klassiske’, antikristne satanister, men de er få i Danmark, vurderes det i artiklen ”Danske satanister mister pusten” fra Kristeligt Dagblad (se kilder). Et eksempel på egentlig Satan-dyrkelse i Danmark stammer fra 1973, da der blev fundet 13 okkulte offersteder på Anholt, hvor dyr var blevet ofret. I løbet af de næste 40 år dukkede mystiske breve op, der angiveligt var forfattet af satanister, og der blev fundet sataniske mønter rundt omkring i kirker i Danmark. Dokumentaren ”Den danske satankult” (2020) dykker ned i, hvem der stod bag disse hændelser.