Introduktion til Den Russiske Revolution

Hvad var Den Russiske Revolution?

Den Russiske Revolution bliver ofte brugt som samlet betegnelse for flere opstande og revolutionsforsøg i starten af det 20. århundrede. De kulminerede i 1917 med det, der kaldes Oktoberrevolutionen. Indtil da havde Rusland været regeret som kejserrige under zaren. Men fra omkring år 1900 begyndte arbejdere, studerende og bønder at organisere sig i – på det tidspunkt forbudte – politiske partier, der krævede økonomisk, social og politisk reform. Svækket af nederlag under 1. Verdenskrig faldt zardømmet i Rusland i februar 1917 og blev erstattet af en midlertidig regering. Denne regering havde imidlertid ringe opbakning og et svagt greb om magten, og i oktober 1917 lykkedes det revolutionære marxister at tage magten under Oktoberrevolutionen. Deres mål var at skabe et kommunistisk samfund.

Hvad var Revolutionen i 1905?

Under en fredelig arbejderdemonstration 22. januar 1905 (eller den 9. januar ifølge den julianske kalender, som den russisk ortodokse kirke følger) foran Vinterpaladset i Sankt Petersborg, hvorfra zaren regerede, valgte regeringen at slå brutalt ned på demonstranterne. Dagen blev kendt som Den Blodige Søndag. Ifølge Leksikon.org’s opslag ”Russiske Revolution 1905” (se kilder) blev massakren på demonstranterne optakt til en strejkebevægelse over hele Rusland, som varede resten af året. Det lykkedes for zarstyret at holde sig på magten, men i løbet af revolutionen i 1905 blev der skabt to institutioner eller ’råd’:

  • Rigsdumaen, som 12 år senere afsatte zaren
  • Sovjetten, i hvis navn bolsjevikkerne i oktober 1917 greb magten og oprettede et helt nyt politisk system.

Hvem var bolsjevikkerne?

I 1898 blev marxistiske Ruslands Socialdemokratiske Arbejderparti (RSDAP) stiftet, og en del af dem, der senere stod i spidsen for Den Russiske Revolution, var med fra starten. I begyndelsen af det 20. århundrede blev det klart, at partiet rummede to fløje af radikale socialister og moderate socialister:

  • Bolsjevikkerne med Vladimir Lenin i spidsen ønskede en organisation bestående af de mest politisk uddannede revolutionære. Folk skulle kun optages som medlemmer, hvis de kunne bakke op om det fulde partiprogram og var villige til at støtte det konkret, herunder ”ved personlig deltagelse i en af dets organisationer”.
  • Mensjevikkerne med Jurij Martov i spidsen, som ønskede et bredt masseparti, hvor også sympatisører – der ikke nødvendigvis var indstillede på at indgå i politisk skoling eller arbejde aktivt for sagen – kunne optages som medlemmer.

Bosjeviki og mensjeviki var ifølge Lex.dk’s opslag ”Bolsjevikker” (se kilder) faktisk Leninisternes begreber, idet bolsjeviki betyder flertalsfolk og mensjeviki betyder mindretalsfolk. I starten var styrkeforholdet mellem de to fløje i partiet imidlertid uafklaret, og stridighederne foregik ifølge Leksikon.org’s opslag ”Bolsjevik” (se kilder) primært i ledelsen. I sovjetterne – de lokale råd, som var indført med revolutionen i 1905 – arbejdede medlemmer sammen på tværs af de to fløje. Bosjevikker og mensjevikker ønskede begge en socialistisk revolution, de var blot uenige om vejen til den. Ved en kongres i Prag i 1912 overtog bosjevikkerne kontrollen med partiet, og kort efter blev mensjevikkerne splittede i synet på Første Verdenskrig: En fløj støttede russisk krigsdeltagelse, mens en anden fløj afviste, at arbejdere fra forskellige lande skulle gå i krig med hinanden. Fordi mensjevikkerne var svækket af intern splittelse, var det bolsjevikkerne, der førte an i Oktoberrevolutionen i 1917.

Hvad var Oktoberrevolutionen i 1917?

Oktoberrevolutionen er betegnelsen for bolsjevikkernes magtovertagelse i Rusland den 7. november 1917 (den 25. oktober efter den julianske kalender). Forud for denne magtovertagelse var gået et halvt års intens kamp om magten i Rusland. Vladimir Lenin havde indtil april 1917 været i politisk eksil i Europa, og da han vendte tilbage, kaldte han til kamp mod den regering, der havde bragt Rusland ind i Første Verdenskrig. Bolsjevikkernes krav var, at al magt blev overdraget til de arbejder-, bonde-, og soldatersovjetter, som var blevet oprettet med revolutionen i 1905.

Den succesfulde mobilisering til fordel for socialistisk revolution i Rusland, som bolsjevikkerne stod i spidsen for, blev blandt andet finansieret af den tyske kejser Wilhelm. Lenin havde brugt årene i eksil til at skabe opbakning til at fuldbyrde den russiske revolution, som du kan læse om i artiklen ”Lenin revolutionerede Rusland med tysk støtte” på historie.net (se kilder). Da nogle af Lenins allierede kritiserede, at revolutionen på den måde var foregået med ’kapitalens’ penge, lovede Lenin til gengæld, at russiske penge skulle finansiere en revolution i Tyskland, som det beskrives i artiklen ”How Germany got the Russian Revolution off the ground” (se kilder).