Hvordan bruger man robotter i Danmark?

Analysen ”Danmark i top 10 blandt robotnationer i verden” fra Dansk Metal viser at Danmark er blandt de 10 førende lande i verden når det kommer til brug af robotter i industrien. I 2016 var der 5.900 operationelle industrirobotter i Danmark – en stigning på 800 industrirobotter siden 2014. Hermed indtager Danmark en sjetteplads over lande der har flest industrirobotter per 10.000 medarbejdere i industrien. Sydkorea fører robotkapløbet på verdensplan. Robotter bruges dog ikke kun i industri og produktion. Et sted, hvor der bliver brugt meget energi på at indføre robotter, er plejehjem. På nogle plejehjem bliver robotter anvendt til at indsamle skrald og bade de ældre. I Japan har man ”ansat” robotsælen Paro der skal give de ældre selskab. Et hold forskere på Syddansk Universitet er ved at udvikle en servicerobot der skal kunne servere vand og guide beboerne. Det er opgaver hvor robotten kan genkende de enkelte beboere, skelne dem fra hinanden og kommunikere med dem.

I mange danske hjem er der desuden robotstøvsugere og robotplæneklippere, legetøjsdroner og apparater der kan besvare spørgsmål, læse nyheder højt og afspille ønsket musik. En af de robotter, der har vakt mest opsigt og skabt debat, er parforholdsrobotten Roxxxy, som kan købes i USA og England, men endnu ikke er kommet på markedet i Danmark. Robotten Roxxxy kan indstilles til fem forskellige personlighedstyper som man kan være en form for kæreste med.