Hvad har præget Polens historie?

Det område, som udgør Polen, har været beboet af mennesker helt fra stenalderen. Den første polske stat opstod dog først for lidt over 1.000 år siden. Dette rige blev delt i flere selvstændige stater, men siden samlet igen. I 1385 indgik Polen en union med Litauen. De næste 300 år var Polen et af Europas største og mest magtfulde riger som dækkede det nuværende Polen, Litauen, Letland, Estland, Hviderusland og dele af Ukraine, Rumænien og Rusland.

Polen blev rigt på minedrift, landbrug og handel. Der flyttede mange jøder til Polen som var med til at gøre det til et rigt land kulturelt og økonomisk.

I 1600-tallet kom Polen i konflikt med en anden stormagt, Sverige, og var også i krig mod Rusland. Polen blev meget ødelagt af krigene og tjente ikke længere så mange penge på at handle med korn.

I slutningen af 1700-tallet var Polen stadig et af Europas største lande, men det var blevet et svagt land, og i tre omgange blev Polen delt mellem Rusland, Preussen og Østrig. Først i 1918, efter 1. Verdenskrig, blev Polen igen et selvstændigt land. I mellemtiden var omkring fire millioner personer, heraf mange jøder, udvandret, især til USA. I den periode, hvor Polen var delt, var den katolske kirke med til at holde sammen på polakkerne og holde deres nationalfølelse i live. Kirken kom også til at spille en stor rolle under kommunismen efter 2. Verdenskrig. Modstanden mod det kommunistiske styre kom blandt andet fra kirken.

Polen var det første land Nazi-Tyskland invaderede under 2. Verdenskrig. Op mod 6 millioner polakker blev dræbt af den tyske besættelsesmagt, bl.a. i de koncentrationslejre der i løbet af krigen blev lavet i Polen. Efter krigen blev store områder, som Sovjetunionen havde erobret under krigen, sovjetiske. Til gengæld fik Polen dele af det østlige Tyskland.

Efter 2. Verdenskrig blev Polen mere eller mindre styret af Sovjetunionen. Fra 1948 til 1989 blev landet ledet af et kommunistisk parti og var i realiteten et diktatur. Mange polakker var imod det kommunistiske styre, og i 1989 vendte Polen, som det første land i den kommunistiske østblok, kommunismen ryggen.

 

Animeret film der kort fortæller Polens historie. På engelsk.

 

Hvordan regeres Polen?

Polen er en demokratisk republik der holdt sine første frie parlamentsvalg i 1991. Polen har et parlament som er delt i to kamre. Parlamentet har den lovgivende magt. Den udøvende magt deles af regeringen og præsidenten, med mest magt hos regeringen. Der er valg til parlamentet mindst hvert fjerde år ligesom til det danske folketing. Præsidenten vælges hvert femte år.

De senere år har Polen bevæget sig i en mindre demokratisk retning, og derfor har Europa-Kommissionen kritiseret Polen og truet med at tage landets stemmeret fra det i EU. EU har især kritiseret Polen for nogle ændringer af domstolene som har gjort dem mindre uafhængige af det politiske system.