walensa og paven
Den tidligere polske præsident Lech sammen med den tidligere polske pave John Paul i 1995.
Foto: Jockel Finck / Ritzau Scanpix

Polen (Faktalink light)

journalist Malene Fenger-Grøndahl, Bureauet, september 2019.
Top image group
walensa og paven
Den tidligere polske præsident Lech sammen med den tidligere polske pave John Paul i 1995.
Foto: Jockel Finck / Ritzau Scanpix

Indledning

Polen er et stort land i det østlige Centraleuropa. Det er et land, som har været en stormagt i middelalderens Europa, men også et land som har været ramt af krige og ufred. Især under 2. Verdenskrig blev Polen meget hårdt ramt, og det menes at over 6 millioner polakker, heraf mange jøder, blev slået ihjel. Efter 2. Verdenskrig blev Polen en del af den kommunistiske østblok, men i 1989 gjorde mange polakker oprør. Polen blev det første land i Øst- og Centraleuropa der vendte kommunismen ryggen og blev et demokratisk land med markedsøkonomi. Efter at Polen blev medlem af EU i 2004, er mange polakker rejst til andre EU-lande for at arbejde.

 

Polens nationalsang, Mazurek Dabrowskiego, (Diabrowski’s Mazurka) – med polsk og engelsk tekst.

Artikel type
faktalinklight

Hvad er Polen?

Polen er et stort land i Centraleuropa. Polen (polsk: Polska) hedder officielt Republikken Polen (polsk: Rzeczpospolita Polska). Det har et areal på cirka 312.000 km2 og en befolkning på over 38 millioner mennesker. Det er Europas 11. største land målt på areal og det 9. største land i Europa målt på antallet af indbyggere.

Hvor ligger Polen?

Polen ligger i den nordøstlige del af Centraleuropa. Det grænser op til Tyskland mod vest, Tjekkiet og Slovakiet mod syd, Ukraine, Hviderusland, Litauen og Rusland (i form af Kaliningrad-enklaven) mod øst og Østersøen mod nord. På den anden (nordlige) side af Østersøen i forhold til Polen ligger Danmark og Sverige.

Hvad hedder Polens hovedstad?

Polens hovedstad hedder Warszawa. Den har 1,7 millioner indbyggere og er Polens største by.

Warszawa ligger ved floden Wisla. Den blev Polens hovedstad i 1596 da kong Sigismund den 3. flyttede hovedstaden hertil fra Kraków. Han valgte især Warszawa, fordi den lå nogenlunde midt imellem hovedstæderne i de to lande, Polen og Litauen, som på det tidspunkt var samlet i en union. Warszawa var hovedstad i den polsk-litauiske union i 200 år, indtil kongeriget Preussen (en del af det nuværende Tyskland) indtog byen og gjorde den til hovedstad i provinsen Syd-Preussen. Under 1. Verdenskrig var Warszawa besat af Tyskland, men efter krigen i 1918 blev byen hovedstad i det uafhængige Polen. Under 2. Verdenskrig blev store dele af Polen besat af Nazi-Tyskland, og alle jøder i Warszawa – omkring 30 % af byens befolkning – blev lukket inde i en ghetto. Den nazistiske diktator Hitler gav ordre til at ghettoen skulle ødelægges, og jøderne slås ihjel. Men den jødiske modstandsbevægelse i Warszawa-ghettoen gjorde oprør og holdt stand i næsten en måned. Til slut blev næsten alle ghettoens indbyggere dog slået ihjel. Efter opstanden i ghettoen gav Hitler ordre til at hele Warszawa skulle jævnes med jorden. 85 % af byen blev ødelagt, bl.a. den historiske, gamle bydel. Efter krigen blev byen igen hovedstad i Polen. Mange af de historiske gader, bygninger og kirker blev restaureret. Men Warszawa var ikke længere en multikulturel by som den havde været få årtier tidligere. I dag er Warszawa berømt for sin genopbyggede historiske bydel og sit kulturliv med over 30 teatre. Det er også en by med mange studerende.

Hvad har præget Polens historie?

Det område, som udgør Polen, har været beboet af mennesker helt fra stenalderen. Den første polske stat opstod dog først for lidt over 1.000 år siden. Dette rige blev delt i flere selvstændige stater, men siden samlet igen. I 1385 indgik Polen en union med Litauen. De næste 300 år var Polen et af Europas største og mest magtfulde riger som dækkede det nuværende Polen, Litauen, Letland, Estland, Hviderusland og dele af Ukraine, Rumænien og Rusland.

Polen blev rigt på minedrift, landbrug og handel. Der flyttede mange jøder til Polen som var med til at gøre det til et rigt land kulturelt og økonomisk.

I 1600-tallet kom Polen i konflikt med en anden stormagt, Sverige, og var også i krig mod Rusland. Polen blev meget ødelagt af krigene og tjente ikke længere så mange penge på at handle med korn.

I slutningen af 1700-tallet var Polen stadig et af Europas største lande, men det var blevet et svagt land, og i tre omgange blev Polen delt mellem Rusland, Preussen og Østrig. Først i 1918, efter 1. Verdenskrig, blev Polen igen et selvstændigt land. I mellemtiden var omkring fire millioner personer, heraf mange jøder, udvandret, især til USA. I den periode, hvor Polen var delt, var den katolske kirke med til at holde sammen på polakkerne og holde deres nationalfølelse i live. Kirken kom også til at spille en stor rolle under kommunismen efter 2. Verdenskrig. Modstanden mod det kommunistiske styre kom blandt andet fra kirken.

Polen var det første land Nazi-Tyskland invaderede under 2. Verdenskrig. Op mod 6 millioner polakker blev dræbt af den tyske besættelsesmagt, bl.a. i de koncentrationslejre der i løbet af krigen blev lavet i Polen. Efter krigen blev store områder, som Sovjetunionen havde erobret under krigen, sovjetiske. Til gengæld fik Polen dele af det østlige Tyskland.

Efter 2. Verdenskrig blev Polen mere eller mindre styret af Sovjetunionen. Fra 1948 til 1989 blev landet ledet af et kommunistisk parti og var i realiteten et diktatur. Mange polakker var imod det kommunistiske styre, og i 1989 vendte Polen, som det første land i den kommunistiske østblok, kommunismen ryggen.

 

Animeret film der kort fortæller Polens historie. På engelsk.

 

Hvordan regeres Polen?

Polen er en demokratisk republik der holdt sine første frie parlamentsvalg i 1991. Polen har et parlament som er delt i to kamre. Parlamentet har den lovgivende magt. Den udøvende magt deles af regeringen og præsidenten, med mest magt hos regeringen. Der er valg til parlamentet mindst hvert fjerde år ligesom til det danske folketing. Præsidenten vælges hvert femte år.

De senere år har Polen bevæget sig i en mindre demokratisk retning, og derfor har Europa-Kommissionen kritiseret Polen og truet med at tage landets stemmeret fra det i EU. EU har især kritiseret Polen for nogle ændringer af domstolene som har gjort dem mindre uafhængige af det politiske system.

Hvad er særligt for Polens geografi og landskab?

Polens landskab kan inddeles i tre typer: lavlandet, højlandet og bjergene. Mod nord er landet mest fladt, og ud mod Østersøen er der klitter, strand og vådområder. I den centrale del er der et højland med slette, landbrugsland og skov. Mod syd ind mod Slovakiet og Ukraine er der bjerge som er en del af bjergkæden Karpaterne. Der er også mange søer og en del floder i Polen. I skove og bjerge lever der blandt andet elge, vildsvin og brun bjørn, og der er også blevet sat europæisk bison og vildheste ud i naturen i nogle af landets nationalparker. Mange polakker går på jagt og vandrer og står på ski i bjergene, og en del turister rejser også til Polen for at opleve landets natur.

Polen har været præget af alvorlig forurening, men i de seneste årtier er forureningen blevet mindre, og man har fredet skov og plantet ny skov, så næsten en tredjedel af landet nu er dækket af skov.

 

Video-klip med billeder af polsk natur.

Hvilke sprog, religioner og etniske grupper er der i Polen?

De fleste indbyggere i Polen taler polsk og er medlem af den romesk-katolske kirke. Der er dog også små grupper, som taler jiddish (et sprog, der tales blandt jøder i Central- og Østeuropa), tysk, kasjubisk, hviderussisk, ukrainsk og rusinsk samt romani som tales af romaer. Over 90 % af polakkerne tilhører den romersk-katolske kirke. Derudover er der små grupper af andre kristne trossamfund, bl.a. græsk-katolske, armensk-katolske, ortodokse og protestanter og små grupper af andre religiøse samfund, f.eks. jøder, Jehovas Vidner, muslimer, buddhister og mormoner.
Før 2. Verdenskrig var Polen en multietnisk stat hvor minoriteterne udgjorde en tredjedel af befolkningen. Men i dag udgør minoriteterne under 5 % af befolkningen.

Der bor flere millioner mennesker med polske rødder i udlandet, bl.a. i nabolandene Ukraine, Hviderusland og Litauen og i USA.
 

Hvad kendetegner Polens økonomi og samfundsforhold?

Polen gik over til demokrati og planøkonomi efter 1989, og siden har Polen gjort meget for at blive en del af Vesten. Polen blev medlem af NATO i 1999 og har gjort meget ud af at holde sig på god fod med USA. I 2004 kom Polen med i EU, og polakkerne er blandt de mest EU-positive befolkninger.

Siden 2015 har Polen haft en mere EU-kritisk og nationalistisk regering. Den har begrænset domstolenes uafhængighed og indskrænket mediernes frihed, og det har EU og USA kritiseret.

Polen handler især med Tyskland og desuden med Italien, Frankrig, Storbritannien, Holland, Tjekkiet, Rusland og Kina. Siden 1990 er Danmark og Polen også begyndt at handle mere med hinanden, og mange danske virksomheder har flyttet deres produktion til Polen.

Mange polakker er rejst til andre EU-lande for at arbejde. Det skyldes både at arbejdsløsheden i Polen i en del år har været høj, og at lønniveauet er lavere i Polen end i de fleste andre EU-lande. I de senere år er arbejdsløsheden i Polen faldet til omkring 5 %.

Polen modtager mange penge fra EU til sit landbrug og til at gøre industrien mere moderne. De fleste polakker er ansat i servicebranchen, men Polen er stadig et landbrugsland. Polen er det land i verden, der eksporterer flest æbler, og er et af de lande i verden der producerer mest rug og flest kartofler. Der dyrkes hvede og sukkerroer, og mange landmænd har kødkvæg, malkekøer og svin.

Polen har meget stenkul, brunkul og svovl. Det meste af energiforbruget i Polen dækkes af kulkraftværker som forurener meget.

Hvilke vigtige nationale symboler har Polen?

Polen er kendt for at have mange dygtige, klassiske musikere. Der bliver spillet og komponeret meget klassisk musik i Polen. Den mest kendte komponist fra Polen er fransk-polske Frédéric Chopin (polsk: Fryderyk Franciszek Szopen) (1810-1849), der boede de første 20 år af sit liv i Polen.

En anden fransk-polsk verdensberømthed er Marie Sklodowska Curie, der var fysiker og kemiker. Hun fik Nobelprisen i fysik i 1903 sammen med sin mand for at have udforsket radioaktivitet. I 1911 fik hun selv Nobelprisen i kemi for at have opdaget de to grundstoffer radium og polonium. Marie Curie blev født i Polen, men flyttede til Frankrig for at studere og arbejde.

Polen har også flere berømte filmkunstnere, bl.a. Andrzej Wajda, der blev kendt i 1950’erne, Roman Polanski, der begyndte at lave film i Polen, og siden rykkede til Hollywood, og Krzysztof Kieslowski, der brød igennem internationalt i 1988.

To andre vigtige polske personligheder:

Lech Walesa, der etablerede den første fagforening i Polen under kommunismen, som var med til at gennemtvinge systemskiftet til demokrati i 1989. Han blev herefter Polens præsident 1990-1995.
Karol Wojtyla, der blev født i Polen og blev præst, biskop og kardinal i den katolske kirke. I 1978 blev han valgt til pave og var under navnet Johannes Paul den 2. den katolske kirkes overhoved indtil sin død i 2005. I 2014 blev han kåret til helgen.

Kilder og klip

Hjemmesider og opslagsværker

Med diverse fakta om Polen.
Globalis.dk er et interaktivt verdenskort og digitalt opslagsværk med fakta om en række lande.

Filmstriben

De blodige strejker i Gdansk i 1970 blev begyndelsen til enden for kommunismen i Polen. For værftsarbejderen Lech Walesa blev det starten på et langt liv i kamp for demokrati.
Polen 1961. 18-årige Anna bliver opfordret til at opsøge sin eneste nulevende slægtning, en moster, før hun afgiver nonneløftet.
Warszawa, 1942. Den otteårige dreng Samek bor med sin mor og bedstemor i en lejlighed i ghettoen. Han leger i gården og gennem et hul i muren ind til ghettoen får han øje på en gulerod.