Fakta om plastikforurening

Hvor meget plastik produceres der i verden?

Den globale plastikproduktion har på 70 år antaget enorme proportioner, fremgår det af opslagsværket ”Plastic Atlas - Facts and figures about the world of synthetic polymers 2019 2nd edition” (se kilde 1). I 1950 var produktionen på 2,3 millioner tons plastik om året. 50 år senere var den på over 200 millioner tons pr. år, og endnu 20 år senere er den over 400 millioner tons. Siden år 2000 er der blevet produceret mere plastik end i de forudgående 50 år, og mængden af produceret plastik fortsætter med at stige. Inden 2030 forventes mængden at overstige 600 millioner tons pr. år. I alt er der fra 1950 til 2017 blevet produceret mere end 9,2 milliarder tons plastik, hvilket svarer til mere end et tons plastik pr. nulevende person i verden, og af det er syv milliarder tons endt som plastikaffald ifølge tal fra FNs miljøorganisation om plastikforurening i havet “Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste Vital Graphics” (se kilde 5). 

Hvad bruges plastik til, og hvor længe holder det?

Plastik indgår f.eks. i mobiltelefoner og anden elektronik, i køkkenredskaber, legetøj, tandbørster, kosmetik og ikke mindst tøj. Plastik spiller også en vigtig rolle i bl.a. vindmølleindustrien, byggeriet, i medicinsk udstyr og i transportmidler som biler og fly. 
En stor del af plastikforbruget består af emballage til fødevarer eller andre engangsprodukter som rengøringsmidler og kosmetik. Derfor ender næsten 40 procent af den plastik, der produceres, som affald inden for en måned, mens andre produkter som tandpastatuber, shampooflasker m.m. bliver til affald inden for 1,5-3 år. Tøj anvendes i op mod fem år, biler i gennemsnitligt 13 år, mens visse plastikprodukter som rørledninger holder i mere end 30 år, viser tal fra ”Plastic Atlas - Facts and figures about the world of synthetic polymers 2019 2nd edition” (se kilde 1). 

Hvor kommer plastikforurening fra og hvor havner det?

79 procent af al produceret plastik ender som affald f.eks. på lossepladser, hvor meget af det ryger videre ud i naturen sammen med affald, der kommer direkte fra industri, ubehandlet spildevand og turisme. Fra land finder plastikaffaldet via bl.a. flodsystemerne vej til havet. Dårlig eller ingen håndtering af plastikaffald gør, at 80 procent af det plastikaffald der findes i havet, kommer fra land. Plastikforbrug og produktion er steget voldsomt i de seneste 20 år, også i udviklingslandene, hvor man ikke har nået at udvikle et affaldshåndteringssystem, der kan følge med den voksende mængde affald. Problemet med plastikaffald i havet skyldes i høj grad de store mængder plastik, som ilandene over mange år har eksporteret til ulandene. Kina sagde i 2018, med følgeskab af bl.a. Thailand, Malaysia og Filippinerne, stop for ilandenes plastikaffald, men det har ikke helt stoppet plastikstrømmen, viser artiklen fra Information “Affald flyder fra Europa. På verdenshavene forsvinder afsenderen. Og i Sydøstasien ender det som giftig røg” (se kilde 6).