Definition af plastikforurening

Hvad er plastikforurening? 

90 procent af al plastik fremstilles af fossile brændstoffer som olie, naturgas og kul, mens såkaldt bioplastik udgør godt 10 procent. Bioplastik produceres bl.a. af majs, sukkerrør, kartofler og halm. Endelig laves en meget lille del af den samlede plastikmængde af andre materialer, fremgår det af opslagsværket ”Plastic Atlas - Facts and figures about the world of synthetic polymers 2019 2nd edition” (se kilde 1). For at gøre plastikken mere fleksibel eller hårdfør iblandes ofte kemiske tilsætningsstoffer, brandhæmmere og farver, som kan være skadelige for miljø og helbred.

Plastikforurening opstår, når plastikprodukter ophobes i miljøet i så stor målestok, at de skaber problemer for dyrelivet, dyrenes levesteder og for lokalbefolkningen, oplyses det i online leksikon Britannica fra 5. januar 2023 (se kilde 2). 

Siden man fra 1950erne blev i stand til at producere syntetisk plastik meget billigt, er mængden steget dramatisk år for år, og plastik er i dag et af de mest udbredte og populære materialer i verden. Meget plastik bruges kun en enkelt gang; til gengæld er det stort set ikke bionedbrydeligt, men ender alligevel ofte i naturen, hvor det skaber store problemer.

Plastikaffald dræber hvert år millioner af dyr, fordi de f.eks. forveksler plastikstykker med mad eller får deres levesteder ødelagt af det, forklares det af den danske miljøorganisation Plastic Change på deres hjemmeside i “Om plastikforurening - hvorfor er plastik i miljøet et problem?” (se kilde 3). For mennesker er plastikforurening ikke kun et indirekte problem. Det er f.eks. påvist at mennesker indtager mikroplastik via luften og fra mad og drikkevand oplyses det i artiklen “Microplastics are in our bodies. How much do they harm us?” i National Geographics (se kilde 4).


Se den korte film om plastik i økosystemet. Plastic Change, uploaded til YouTube, 11. marts 2021.

 

Se den korte film om, hvordan man laver plastik. Plastic Change, uploaded til YouTube, 5. februar 2018.