Baggrund og historie

Hvad er Nordkorea?

Nordkorea er et land i Asien, der ligger på den nordlige del af Korea-halvøen. Landet har omkring 25 millioner indbyggere, hovedstaden er Pyongyang, og landet grænser mod syd op mod Sydkorea og mod nord op mod Kina og Rusland. Landet er et militærdiktatur og et af verdens mest isolerede lande, hvorfor information fra landet er sparsom og svær at bekræfte. Landet opstod – som beskrevet i faktalink-artiklen om Koreakrigen – efter Anden Verdenskrig, da Japans besættelse af Koreahalvøen ophørte, og den blev delt i to. Den nordlige del af halvøen kom under sovjetisk kontrol, mens den sydlige del kom under amerikansk kontrol. I 1948 blev Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea) oprettet, ledet af kommunistpartiet med Kim Il-Sung som formand. Samme år erklærede Sydkorea sin selvstændighed, hvorefter Sovjetunionen og USA trak sig ud af de to lande. I 1950 invaderede nordkoreanske soldater Sydkorea i et forsøg på at besætte – eller ifølge landets leder Kim Il-Sung befri – den sydlige del af halvøen. Nordkorea var støttet af Sovjetunionen og Kina, mens Sydkorea fik støtte fra USA og 15 andre lande. Krigen endte i 1953 med en våbenhvile, der stadig er gældende. De to lande har endnu ikke underskrevet en fredstraktat, og i begge hovedstæder mener regeringerne, at de er hele halvøens reelle regering, og at den anden del af halvøen er besat.

Hvordan og af hvem ledes Nordkorea?

Nordkoreas officielle navn er Den Demokratiske Folkerepublik Korea, men landet er et socialistisk militærdiktatur. Styreformen er lukket og totalitær, og landet ledes i dag af Kim Jong-un, barnebarn af Kim Il-Sung, Nordkoreas første leder. Kim Jong-un overtog magten fra sin far Kim Jong-il, der overtog magten fra sin far Kim Il-Sung i 1994 og regerede frem til sin død i 2011. Magtoverdragelsen mellem de tre mænd i Kim-dynastiet har tydeliggjort, at Nordkorea i virkeligheden er et monarki. Nordkorea har ganske vist et parlament, en regering og mindre støttepartier til kommunistpartiet, og der afholdes valg hvert femte år, men det er kun formelt; i virkeligheden ligger al magten hos landets leder, der styrer landet via sin post i det statslige militærråd, Den Nationale Forsvarskommission.

Hvordan har landets forhold historisk set været til omverdenen?

Nordkorea har siden Koreakrigen haft et først anstrengt og siden særdeles problematisk forhold til omverdenen. Det skyldes blandt andet landets alliance med Kina og Sovjetunionen under koldkrigsårene, men også landets ideologi. Efter nederlaget ved Koreakrigen besluttede landets leder, at landet skulle bygges på juche-ideologien, en statsideologi baseret på isolationisme og selvstændighed fra andre lande økonomisk, militært, kulturelt og politisk. Den ideologi var dominerende indtil årtusindskiftet, hvorefter fokus har rykket sig til Songun-doktrinen. Det betyder direkte oversat ’militæret først’ og er den ideologiske baggrund for militærdiktaturet. Begge ideologier og styrets implementering af dem har været med til at isolere landet fra omverdenen. Især det store fokus på militær oprustning, der blandt andet har resulteret i atomprøvesprængninger og affyring af missiler, har været med til at gøre landet til det, der ifølge World Policy Institute (se kilder) er verdens mest isolerede stat.