Hvad er motion?

Motion kommer fra det latinske ord 'motio', der betyder bevægelse. Motion er, når man bevæger sig regelmæssigt for at holde sin krop sund og rask. Det kan være, at man går i svømmehallen to gange om ugen, eller at man skater i frikvartererne.

Det er vigtigt at bevæge sig for ikke at blive syg. Derfor anbefaler WHO, at børn og unge bevæger sig en time om dagen. WHO er en organisation, som arbejder for sundhed i hele verden. Men de fleste danske børn bevæger sig kun halvt så meget.

Hvorfor skal man bevæge sig?

Forskere har fundet ud af, at børn, der bevæger sig er:

  • gladere
  • sundere
  • mindre trætte om morgenen
  • bedre til at få venner
  • mindre ensomme og mere sikre på sig selv

I Danmark bevæger børn og unge sig mindre end tidligere. Det kan skyldes, at flere børn bliver kørt i skole, og at mange sidder flere timer foran computer og tv om dagen.