Kilder citeret i artiklen

Bøger

Holm, Mette: Kina – fra kejserdømme til kapitalisme. 2. udgave. Frydenlund, 2014.
Mazanti Sørensen, Kjeld: Ideologier og diskurser. 2. udgave. Columbus, 2014.
Lund, Erik m.fl.: De europæiske ideers historie. 3. udgave. Gyldendal, 1999.
Marx, Karl: Kapitalen – kritik af den politiske økonomi. Rhodos, 1970-1972.
Marx, Karl og Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest. Forlaget Tiden, 1945.