Liberalismen i Danmark

Hvornår og hvordan kom liberalismen til at spille en rolle i Danmark?

Liberalismen dukkede ifølge artiklen 'Liberalisme' på danmarkshistorien.dk (se kilder) op i Danmark i kølvandet på den franske julirevolution i 1830, der for en kort bemærkning smed den franske kongemagt på porten. Derefter udviklede liberalismen i Danmark sig med stor hast.

De danske liberale i 1830erne kom fra borgerskabet og kæmpede først og fremmest for trykkefrihed og sikring af politisk indflydelse for deres egen klasse. Økonomien spillede en sekundær rolle for den tids liberale.

For de nationalliberale, som var en særlig gruppe af liberale, var det afgørende, at der blev etableret borgerstyrede nationalstater, der var funderet i de enkelte folk. Nationalliberalismen var ifølge artiklen 'Nationalliberalisme' på danmarkshistorien.dk (se kilder) en afgørende faktor i Europas mange borgerlige revolutioner, der fandt sted i 1848. I Danmark var der samme år også en fredelig revolution drevet af det københavnske borgerskab. Den førte til afskaffelsen af enevælden og vedtagelsen af junigrundloven i 1849.

Hvilken rolle har liberalismen spillet for dannelsen af politiske partier i Danmark?

Efter Danmarks nederlag i krigen mod Østrig og Preussen i 1864 var nationalliberalismen i krise, og andre former for liberalisme vandt frem. Disse liberale strømninger blev repræsenteret af partiet Venstre, der i 1870 blev grundlagt under betegnelsen Det forenede Venstre. De kæmpede blandt andet for et mere reelt demokrati med blandt andet almindelig stemmeret og parlamentarisme, hvilket vil sige, at et flertal i Folketinget kan vælte regeringen.

I 1905 brød en fraktion ud af Venstre og dannede et nyt parti: Det Radikale Venstre. Det var forankret blandt husmænd på landet og dele af det intellektuelle borgerskab i byerne. Den politiske linje havde et mere socialliberalt snit end hos Venstre.

I 2007 blev partiet Ny Alliance stiftet og kom ind i Folketinget med 5 mandater ved valget samme år. Allerede i 2008 skiftede partiet navn til Liberal Alliance og ændrede kursen fra en socialliberal linje til en mere klassisk liberal og neoliberal linje.

Hvilken rolle spiller liberalismen politisk i dag?

I de senere årtier er der både i Danmark og internationalt sket en ideologisk sammenblanding mellem de politiske fløje, så det ideologiske udtryk står mindre rent hos de enkelte partier. I Gads historieleksikon (se kilder) anføres det, at socialdemokratiske og socialistiske partier i Europa og Demokraterne i USA har overtaget dele af den neoliberale økonomiske politik. Samtidig har liberale partier, ikke mindst Venstre i Danmark, omfavnet velfærdsstaten og konservative elementer som forsvaret af nationalstaten.

I november 2016 fik Danmark en ny trekløverregering, der udover De Konservative består af de to erklærede liberale partier, Venstre og Liberal Alliance. I artiklen 'Regeringen er ikke så liberal, at det gør noget' fra Kristeligt Dagblad (se kilder) analyseres regeringsgrundlaget. Konklusionen fra de interviewede eksperter er, at regeringens program på overfladen er liberalt, men at fundamentet er stadig velfærdsstaten.