Kritik af liberalismen

Hvad består højrefløjens kritik af liberalismen i?

De liberale værdier er under pres fra mange sider, ikke mindst fra regeringskontorer rundt omkring i verden, hvor Donald Trump, Vladimir Putin og Viktor Orban i Ungarn tordner mod indvandring, frihandel og internationale organisationer. Den amerikanske historiker og journalist Paul Berman skriver i sit essay 'Modrevolutionen' (se kilder), at 50 års liberal revolution, der gav rettigheder til sorte, kvinder og homoseksuelle blev afsluttet med valget af Donald Trump som amerikansk præsident i 2016.

Den liberale revolution medførte også bindende, internationale samarbejder såsom EU, der nu står svækket under beskydning fra højreorienterede partier overalt i Europa og Storbritanniens Brexit. Berman skriver, at potentielle trusler som terrorisme og indvandring får mange til at længes efter en autoritær leder som Ruslands Vladimir Putin: "I sidste ende forstår vi alle sammen, hvad Putins tillokkelse er. Det er diktaturets tillokkelse. Det er retræten fra det liberale demokrati."

Hvad består venstrefløjens kritik af liberalismen i?

maleri i Sydhavnen
Maleri i Sydhavnen i København med kritik af kapitalisme og forbrugersamfund. Foto: Mads Jensen / Scanpix

Den danske venstrefløj har i det store og hele taget den politiske liberalisme til sig. Neoliberalismens økonomiske doktriner om afregulering og nedskæringer i den offentlige sektor bliver til gengæld stærkt kritiseret fra dele af den danske og internationale venstrefløj. Kritikken er særligt blevet forstærket i forbindelse med den globale finanskrise fra 2007-2008, som mange mener, blev forårsaget af ureguleret finanskapitalisme.

Finanskrisen har også sat yderligere fokus på den globale ulighed, som kan illustreres ved, at de otte rigeste mænd i verden ejer lige så meget som de 3,6 milliarder mennesker, der udgør den fattigste halvdel af Jordens befolkning, som det er beskrevet i artiklen 'Rapport: Otte mænd ejer nu lige så meget som halvdelen af jordens befolkning' (se kilder).

SF's daværende næstformand Peter Westermann skrev i 2014 et debatindlæg 'Socialisme giver frihed – liberalisme giver ledighed' (se kilder), hvor han kritiserede liberalistiske politikere for først at have skabt finanskrisen og derefter skære ned i ydelserne til de mange, der er blevet sendt ud i arbejdsløshed: "Hvis nogen sikrer frihed, penge og værdighed til landets borgere, er det da os socialister, der kæmper for at ingen skal miste forsørgelsen. I skarp kontrast til den liberalistiske nedskæringsideologi."