Konkrete debatter om krænkelser

Hvad handlede debatten om højskolesangen ”Den danske sang er en ung blond pige” om?

I slutningen af december 2018 kom det frem i et radioprogram på DR P1 og i en artikel i Kristeligt Dagblad, at en kvindelig ikke etnisk dansk forsker på CBS havde følt sig krænket over, at højskolesangen ”Den danske sang er en ung blond pige” blev sunget på et internt møde omkring et år tidligere. Siden var sagen blevet diskuteret, også i ledelsen. Efterfølgende gav daværende viceinstitutleder på CBS’ Department of Management, Politics and Philosophy, Mads Mordhorst, den kvindelige forsker en undskyldning for sangvalget og gjorde det klart, at ledelsen havde taget hendes oplevelse af at være blevet krænket til efterretning.
”Personligt vil jeg ikke synge med på den sang. Jeg kan heller ikke forestille mig, at der er nogen, der vil tage den op nu, hvor vi har den erfaring i bagagen, at den kan virke stødende. Så vil det jo være en provokation at synge den fremover”, siger Mads Mordhorst i artiklen ”Højskolesang førte til krænkelsessag på Handelshøjskolen i København” (se kilder).
Senere kom det frem, at CBS ikke som institution havde forbudt sangen, men at der var tale om en viceleders undskyldning over sangvalget til en kollega. Ikke desto mindre rejste sagen en større debat om et skred i krænkelsesdebatten, og både
statsministeren, justitsministeren, kulturministeren, Folketingets formand, Socialdemokraternes formand og en lang række andre folketingsmedlemmer udtrykte utilfredshed med, at en leder på CBS havde undskyldt, at man på en dansk uddannelsesinstitution havde sunget en sang fra Højskolesangbogen. Det fremgår af artiklen ”CBS efter kritik for at undskylde sang: Sangen er ikke forbudt” på DR.dk (se kilder).

Hvad handlede debatten om udklædningsfester på Københavns Universitet om?

I september 2018 modtog tutorerne på Københavns Universitets juridiske fakultet en instruks fra ledelsen om ikke at holde fester med temaer, hvor kostumerne kunne støde andre. De studerende måtte for eksempel ikke længere klæde sig ud som mexicanere, cowboys, indianere eller andet, der kunne opfattes som en krænkelse af en bestemt gruppe. Herudover indførte universitetsledelsen nye retningslinjer, som havde til formål at foregribe eventuel krænkende adfærd.
I de nye retningslinjer bliver krænkelser ret bredt fortolket: ”krænkende adfærd betyder, at et andet menneskes værdighed krænkes og kan være af både fysisk og psykisk art. Krænkende adfærd kan være mobning, seksuel chikane og overgreb af enhver art og kan forekomme i både fysisk, verbal og skriftlig, herunder elektronisk, form. Krænkende adfærd er også krænkelser med baggrund i f.eks. etnicitet, religion, køn, seksualitet, alder eller handicap” (se retningslinjer under Originalkilde).
Kostume-forbuddet førte til ophedet debat. Mange mente, at universitetsledelsen var gået for vidt i sin tolkning af potentielle krænkelser, og at tolkningen af retningslinjerne i værste fald kunne forringe undervisningen, skade den frie forskning og ytringsfriheden. Hvis krænkelse bliver en følelse, alle kan påberåbe sig, vil mange teorier, bøger, udsagn, eksempler i undervisningen og andet potentielt kunne bortcensureres, argumenterede de. Andre stemmer i debatten slog til lyd for, at retningslinjerne tilgodeser behovet for at skabe et rart og inkluderende studiemiljø. De mente, at sund fornuft og situationsfornemmelse nok skal sikre, at retningslinjerne ikke medfører selvcensur og dårligere undervisning. Universitetsavisen har samlet en række centrale citater i debatten under overskriften ”15 citater fra krænkelsesdebatten” (se kilder).
Københavns Universitet er langt fra alene om at lave nye retningslinjer. I løbet af 2018 indførte en række undervisningsinstitutioner skriftlige retningslinjer med det formål at forebygge chikane og krænkelser, heriblandt Roskilde Universitet, DTU og Aalborg Universitet (se kilder).

Hvordan har andre unge reageret på de nye retningslinjer?

Også gymnasiestuderende markerede sig i debatten af de nye retningslinjer for temafester på Københavns Universitet. På gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense arrangerede gymnasieeleverne en fredagscafé med mexicansk tema for fuld udblæsning som en kommentar til universitetets kostumeforbud.
”Subtilt og suverænt modsvar fra fredagscaféen til Københavns Universitet, der for få måneder siden forbød en fest med Mexico-tema, fordi et par studerende følte sig krænkede. Kom og vær med til at skabe en fed fredagscafé, og bak op om det frie ord, det grænseløse samvær og kærligheden mellem mennesker fra alle dele af verden,” lød Facebook-invitationen til fredagscaféen.
”Det er egentlig bare for at sige, at krænkelseskulturen måske er gået lidt over gevind”, forklarede gymnasieelev Mads Skytte Pedersen til TV2 Fyn i artiklen ”Gymnasieelever trodser krænkelseskultur: Er du krænkelsesparat? Så skal du nok ikke møde op” (se kilder).

Hvad er organisationen Front?

Det et ikke alene ledelsen på universiteterne, der har øget fokus på krænkelser. I 2016 gik studerende fra Københavns Universitet, RUC, Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg og Aalborg Universitet sammen om at danne foreningen Front. Front opsamler fortællinger om diskrimination fra studerende og ”insisterer på, at universitetsinstitutionerne skal overholde deres juridiske forpligtigelse” til at respektere menneskerettighederne. En af de aktive i Front er Tara Skadegaard Thorsen, der er cand.mag. i filosofi fra Københavns Universitet. I artiklen ”Tara Skadegaard Thorsen holder øje med krænkelser” i Kristeligt Dagblad (se kilder) siger hun: ”Der bliver ikke sat grænser for, hvad man må forske i, men grænser for, hvordan vi opfører os overfor hinanden. Mange er ikke trænet i at forstå diskrimination, og så længe vi har så lidt viden om, hvordan diskrimination opleves, og hvilke konsekvenser det har, synes jeg, det er langt ude at begynde at tale om akademisk frihed.”

Foreningen Front arbejder også for, at der skal være færre hvide mænd i pensum. I artiklen siger hun: ”Jeg synes, det er at gøre alle fag til grin at tro, det kun er mænd, der kan noget. Der har været rigtigt mange kvinder og ikke-binære mennesker (personer, der ikke betragter sig som mand eller kvinde, red.), som har bidraget. De har bare ikke været genprintet og er derfor sværere at finde. Men når det er sagt, ligger hovedparten af det, man læser på universiteterne i dag, efter 1980, og der kan man simpelthen ikke påstå, at der ikke findes kilder, skrevet af kvinder.”

Hvad handlede debatten om H&M-kampagnen om?

I januar 2018 blev tøjkæden H&M centrum for krænkelsesdebatten. I en kampagne optrådte en svensk sort dreng i en hættetrøje med skriften ”The coolest monkey in the jungle” (den sejeste abe i junglen). En del mente, at reklamen var krænkende og racistisk. Blandt andre musikeren The Weekend, som tidligere har lavet kampagner for H&M, men som nu på sin Twitter-profil konstaterede, at det ville han aldrig gøre igen. Moren til drengen, som optrådte i reklamen, gik ind i debatten med følgende modsvar: ”Jeg er moderen, og det her er et af hundredevis af stykker tøj, min søn har stået model i. Stop med at råbe ’ulven kommer’ hele tiden, der er ikke noget problem her, kom videre”. Det kan man læse i artiklen ”Den blonde pige er ikke alene: Fire gange vi diskuterede krænkelser i 2018” på Dr.dk (se kilder).

 

Debat om H&M’s hættetrøje. På engelsk.

 

Hvad handlede sagen om rektorskiftet på Forfatterskolen om?

I efteråret 2018 fyrede Forfatterskolens bestyrelse rektor Jeppe Brixvold som følge af rygter om sexchikane på skolen og en usund og krænkende kultur. Samtidig oprettede bestyrelsen en såkaldt whistleblowerordning, hvor man anonymt kan indberette hændelser, hvor ansatte på skolen havde ”udvist uacceptabel adfærd eller medvirket til krænkelser eller chikane”. Det var blandt andet et brev, underskrevet af 55 forfattere, der fik bestyrelsen til at handle på sagen. ”Forhåbentlig foregår der ikke hverken sexchikane eller upassende opførsel på Forfatterskolen nu, men hvis der tidligere er foregået upassende opførsel, mener vi, at der skal ryddes op i det, hvis Forfatterskolen også for fremtiden skal bevare sit gode navn og rygte,” skrev de i brevet. Det er anden gang på blot tre år, at skolen siger farvel til en rektor på grund af rygter om seksuelt krænkende adfærd. For tre år siden var det Pablo Llambias, der stoppede efter anklager om sexchikane mod en elev. Det kan man læse i artiklen ”Fyret rektor og ny whistleblowerordning: Forfatterskolen vil sexchikane-rygter til livs” i Kristeligt Dagblad (se kilder).