Hvorfor er der fokus på at lære skoleelever at kode?

Den teknologiske udvikling går hurtigt. Robotter og maskiner kan efterhånden løse mange udfordringer som tidligere krævede menneskelig arbejdskraft. Det betyder at mange jobs forsvinder, fordi det bliver hurtigere og billigere at lade maskiner og robotter løse opgaverne. Men det skaber også en masse nye jobs da maskinerne ikke kan løse opgaven. Medmindre et menneske har instrueret den i hvad den skal gøre. Dette sker ved hjælp af kodning/programmering som er det sprog robotten forstår og handler efter. Så nogle af de børn og unge, der går i skole i dag, vil i fremtiden få et arbejde, som kræver at de kan kode.