børn
Programmering i skolen er blevet indført mange steder.
Foto: Malene Anthony Nielsen / Ritzau Scanpix

Kodning (Faktalink light)

journalist og cand.comm. Anne Anthon Andersen, Bureauet, september 2019.
Top image group
børn
Programmering i skolen er blevet indført mange steder.
Foto: Malene Anthony Nielsen / Ritzau Scanpix

Indledning
IT og digitale løsninger spiller en stadig større rolle i vores hverdag. Derfor er det vigtigt at også børn og unge lærer om teknologien bag, og hvordan man programmerer eller koder, som det også kaldes. Vores voksen forbrug af IT gør nogle jobfunktioner overflødige, fordi robotter og maskiner overtager arbejdet. Men digitaliseringen skaber også nye jobs som kræver medarbejdere der forstår at bruge og skabe teknologiske løsninger. Derfor arbejder både politikere og virksomheder i Danmark på at kodning kommer på skemaet i folkeskolen. Flere skoleklasser har allerede testet faget teknologiforståelse. Det er sjovt at kode og programmere, lyder det fra nogle af de skoleelever der har prøvet det. 
 

Lærer Mads Remvig underviser 4. klasse i, hvordan man koder et spil. Ideen med filmen er, at andre lærere kan se den og blive inspireret til at undervise deres elever i kodning.

Artikel type
faktalinklight

Hvad er kodning?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad er kodning?

Kodning er et andet ord for programmering. Det er og bliver et stadigt vigtigere håndværk. Computere, maskiner og robotter, som udfører opgaver for os, bliver mere almindelige både på vores arbejde og i vores dagligdag. Men før de kan fungere, skal de programmeres eller kodes til at løse de opgaver som vi ønsker. Nogle kalder kodning for det særlige sprog som computere, robotter og andet digitalt udstyr forstår og reagerer på.

Hvad kan man bruge kodning til?

Kodning bruges til mange forskellige ting. Alle digitale løsninger, der fungerer via maskiner, har brug for programmerede koder for at vide hvordan de skal løse en opgave. Det kan være appen på telefonen der kan vise vej, den intelligente højtaler der kan bestille varer via internettet, eller køleskabet der kan sende besked om hvad du mangler til aftensmaden når du står i supermarkedet. Den slags løsninger kaldes Internet of Things og kommer til at løse flere og flere opgaver for os. For at fungere skal de være kodet af mennesker.

Hvorfor er der fokus på at lære skoleelever at kode?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvorfor er der fokus på at lære skoleelever at kode?

Den teknologiske udvikling går hurtigt. Robotter og maskiner kan efterhånden løse mange udfordringer som tidligere krævede menneskelig arbejdskraft. Det betyder at mange jobs forsvinder, fordi det bliver hurtigere og billigere at lade maskiner og robotter løse opgaverne. Men det skaber også en masse nye jobs da maskinerne ikke kan løse opgaven. Medmindre et menneske har instrueret den i hvad den skal gøre. Dette sker ved hjælp af kodning/programmering som er det sprog robotten forstår og handler efter. Så nogle af de børn og unge, der går i skole i dag, vil i fremtiden få et arbejde, som kræver at de kan kode.