Definition og baggrund om it-kundskaber

Hvornår kom it-kundskaber for alvor på skoleskemaet?

Op gennem 1980'erne begyndte de første skoler i Danmark at benytte computere som redskab i undervisningen. I begyndelsen først med tekstbehandling og ret primitive undervisningsprogrammer, kan man læse i artiklen ”Undervisningsmidler før og nu” på folkeskolen.dk (se kilder). I 1990'erne blev it, dengang kaldt EDB, for alvor en del af undervisningen i folkeskolen. Det blev obligatorisk, at eleverne skulle undervises i EDB i de første fem års skolegang, fremgår det af artiklen ”Struktur og sammenhæng” på folkeskolen.dk (se kilder).

Hvad er digital dannelse?

Digital dannelse er evnen til at begå sig socialt, etisk og kritisk i den virtuelle virkelighed og til at reflektere over digitale muligheder og udfordringer. Der findes ikke en entydig definition af begrebet, der dækker over både it-færdigheder, kritisk informationssøgning og kompetencer til at agere socialt og etisk på nettet. Begrebet digital dannelse blev ifølge artiklen ”Uden digital dannelse bliver vi generelt dummere” i Berlingske Tidende (se kilder) skabt af professor i medievidenskab på Syddansk Universitet Kirsten Drotner i 1990’erne.

Hvad siger regeringens politik for it i folkeskolen?

Regeringens holdning er, at it (informations teknologi) i højere grad skal være en integreret del af undervisningen. ”De digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes udbytte af undervisningen”, lyder det således på Undervisningsministeriets hjemmeside (se kilder). Her kan man læse, at it i folkeskolen er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015, hvor der blev afsat 500 millioner kroner til at øge anvendelsen af it i folkeskolen. Denne indsats blev forlænget frem til udgangen af 2017. Der er også nedsat en styregruppe for it i Folkeskolen, som er ansvarlig for, at it får mere plads i undervisningen.
Indsatsen indeholder fire overordnede områder:

1) Udvikling af markedet for digitale læremidler,

2) Forskning og viden om it-baseret læring,

3) Netværk og samarbejde, der understøtter anvendelse af it og digitale læremidler,

4) Velfungerende it-infrastruktur på landets folkeskoler.

Det kan man læse mere om på KL’s hjemmeside under overskriften ”It i folkeskolen”, hvor flere konkrete initiativer præsenteres (se kilder).

Hvilke it-kundskaber er en del af undervisningen i folkeskolen?

I dag er it ikke et selvstændigt fag i folkeskolen. Computere og iPads er en integreret del af undervisningen, så eleverne anvender it til at tilegne sig viden og færdigheder, når de researcher, læser og løser opgaver online. Samtidig er der de seneste år kommet øget fokus på digital dannelse, som handler om at ruste eleverne til at begå sig socialt, etisk og kritisk i den virtuelle virkelighed og til at reflektere over digitale muligheder og udfordringer.

Hvilke it-kundskaber er ikke en del af undervisningen i dag?

De mere tekniske it-kundskaber som kodning, programmering og grundlæggende forståelse for, hvordan computere virker, og hvordan man selv kan frembringe noget nyt ved hjælp af it, er endnu ikke en del af undervisningen. It er hovedsageligt et redskab til tilegnelse af viden og endnu ikke et selvstændigt fokusområde, som eleverne lærer noget om.

En workshop, der blander pap på klippebordet med Scratch på computeren (og tilsætter et par kartofler) og laver et computerspil.