Hvad har præget Islands historie?

Island var det sidste land i Europa der blev beboet. Man mener at der kom nogle få irske munke til øen i 800-tallet, og i slutningen af samme århundrede kom nordboer fra det vestlige Norge. De norske bosættere var en del af den bølge af vikinger der rejste mod vest – nogle nåede så langt som til Grønland og den nordamerikanske kyst.

Bosætterne, der kom til Island, begyndte hurtigt at dyrke den lille smule af jorden på Island som var til at drive landbrug på. Omkring år 930 oprettedes et parlament, Altinget, i det sydvestlige Island hvor indbyggerne mødtes to uger hver sommer for at vedtage love og afholde retssager. Derfor siger man at Island har verdens ældste parlament.

Omkring år 1000 kom kristendommen til Island.

I 1262 blev Island en del af Norge. I slutningen af 1400-tallet blev Norge – og dermed også Island – en del af Kalmarunionen, som var en union mellem kongerigerne Danmark, Norge og Sverige.

1700-tallet blev en hård periode i Islands historie. Mellem en fjerdedel og en tredjedel af befolkningen døde under en koppepidemi i begyndelsen af århundredet, og i 1780erne døde omkring en fjerdedel af befolkningen efter et voldsomt vulkanudbrud, hungersnød og endnu en koppepidemi. I 1800-tallet blev klimaet koldere, og i slutningen af århundredet udvandrede mange islændinge til USA og Canada.

I samme periode voksede et ønske frem blandt islændingene om at blive uafhængige, og i 1918 lykkedes det endelig at blive et selvstændigt land.

2. Verdenskrig fik stor betydning for Island. Fordi Island lå mellem USA og Europa, ville USA og de europæiske lande, som kæmpede mod Nazi-Tyskland, sikre sig at Island ikke blev besat af Tyskland. Derfor besatte den britiske hær øen i maj 1940. Året efter underskrev Island en aftale med USA om at amerikanske styrker skulle forsvare Island under krigen. I 1944 blev Island igen uafhængigt og blev en selvstændig republik. Der blev dog ved med at være amerikanske tropper på en luftbase på øen helt frem til 2006.

Hvordan regeres Island?

Island er en republik med en præsident som vælges direkte af folket hvert fjerde år. Præsidenten har dog ikke ret meget politisk magt og blandet sig normalt ikke i partipolitik.

Altinget (på islandsk Alþingi) svarer til det danske folketing og er landets øverste myndighed. Det har 63 medlemmer som vælges hvert fjerde år.

Island er ikke medlem af EU, men deltager i det europæiske økonomiske samarbejde. I 2009 besluttede et lille flertal i Altinget at Island skulle søge om EU-medlemskab. Men den nye regering, der kom til i 2013, besluttede at sætte forhandlingerne med EU på pause. Island er altså ikke medlem af EU, men har været medlem af Nato siden 1949.