Hvad har præget Irlands historie?

Irlands historie er præget af keltisk kultur. Kelterne var et folkeslag der bosatte sig i centrale og vestlige dele af Europa i løbet af jernalderen. I dag er der befolkninger, der opfatter sig som keltiske, i bl.a. Irland, Skotland, Wales og dele af Frankrig.

Kelterne i Irland blev kristne i løbet af 400-tallet, ifølge af missionæren Skt. Patrick. Derfor er Skt. Patrick Irlands nationalhelgen. Siden blev der bygget masser af kirke og klostre.

Omkring år 800 e.Kr. invaderede nordiske vikinger Irland. De norske konger blev i Irland frem til den engelske invasion i 1100-tallet. Herefter blev Irland regeret af briterne frem til 1920. Irerne gjorde flere gange oprør, og der var perioder med borgerkrig. Efter Reformationen indførte briterne den anglikanske kirke. De katolske irere måtte ikke længere stemme til valg og kunne i en lang periode ikke eje jord. Det betød blandt andet at irerne blev meget fattigere end den britiske befolkning.

I midten af 1800-tallet blev Irland ramt af hungersnød på grund af kartoffelpest. Man mener at cirka 1 million døde af sult og fejlernæring, og 2 millioner udvandrede, især til Nordamerika og Storbritannien.

I 1914 besluttede det britiske parlament at der skulle indføres selvstyre i Irland. Men da 1. Verdenskrig brød ud samme år, blev selvstyret udskudt. Anden påskedag 1916 besatte irske nationalister vigtige bygninger i Dublin og udråbte Irland til en selvstændig republik. Oprøret blev slået ned efter en uge, og de fleste af oprørslederne blev henrettet. Fra 1919 til 1921 var der borgerkrig. Det endte med at øen Irland blev delt. 26 amter blev den Irske Fristat, 6 amter på den nordlige del af øen blev til Nordirland (Ulster). I 1937 vedtog Den Irske Fristat en ny forfatning, og landet blev herefter kaldt Republikken Éire. I 1949 trådte Irland også ud af det britiske statssamfund Commonwealth.

 

Animeret film der kort fortæller Ilrlands historie. På engelsk.

 

Hvordan regeres Irland?

Irland er en republik med parlamentarisk demokrati. Landet ledes af en regering med en premierminister som leder af regeringen. Premierministeren udnævnes af præsidenten. Præsidenten er statsoverhoved, men har ikke ret meget reel politisk magt. Præsidentens rolle minder om Droningens rolle i Danmark. Parlamentet har to kamre, et overhus og et underhus. Medlemmerne af underhuset (på irsk Dáil Éireann) vælges ved direkte valg. Medlemmerne af overhuset (senatet, på irsk Seanad) bliver valgt på forskellige måder. Nogle udpeges af statsministeren. Andre vælges blandt repræsentanter for faglige og kulturelle organisationer, og nogle vælges af universiteterne. Landets love vedtages i underhuset. Senatet kan lave ændringsforslag til lovforslagene. En del irere mener at senatet skal afskaffes. Men en folkeafstemning i 2013 gav et lille flertal for at beholde senatet.

Den katolske kirke har haft stor indflydelse på lovgivningen. Der står i den irske forfatning at familien er den grundlæggende enhed i samfundet og har egne rettigheder. Irland har også nogle af de strengeste abortlove i Europa.

Irland er ikke medlem af NATO. Irland har til gengæld deltaget i mange af FN’s fredsbevarende missioner.