vittighedstegning
Danmarks nej til Maastricht-traktaten i 1992 vakte fuore i Europa. Forrest til venstre ses statsminster poul Schlüter og udenrigsminster Uffe Ellemann Jensen.
Foto: Jens Hage / Scanpix

Historiekanon 28: Maastricht 1992

journalist Marianne Bækbøl, Bureauet, januar 2019.
Top image group
vittighedstegning
Danmarks nej til Maastricht-traktaten i 1992 vakte fuore i Europa. Forrest til venstre ses statsminster poul Schlüter og udenrigsminster Uffe Ellemann Jensen.
Foto: Jens Hage / Scanpix

Indledning

Kold krig og atomtrusler havde op igennem 1980erne givet de største lande i Europa et ønske om at udvikle en fælles udenrigspolitik. Formålet var at kunne tale med én stemme over for stormagterne USA og Sovjetunionen. Desuden ønskede landene at få en fælles mønt og et tættere økonomisk, juridisk og sikkerhedspolitisk samarbejde. 1. januar 1993 trådte Maastricht-traktaten i kraft og EF, Det Europæiske Fællesskab, skiftede navn til EU, Den Europæiske Union.

Danmark var ikke med ved dannelsen af EU, for et lille flertal af befolkningen stemte nej til Maastricht-traktaten ved en folkeafstemning i juni 1992. I løbet af det følgende år forhandlede politikerne i Folketinget sig dog frem til fire undtagelser fra traktaten, og ved en ny folkeafstemning 18. maj 1993 stemte et lille flertal for, at Danmark tilsluttede sig Maastricht-traktaten med de fire forbehold.

Journalist og cand.mag. i samfundsfag og kultursociologi Claus Bangsholm forklarer hvad en EU-traktat er.

Artikel type
faktalink

Introduktion til Maastricht-traktaten

Print-venlig version af dette kapitel - Introduktion til Maastricht-traktaten

Hvad er Maastricht-traktaten?

Traktaten om den Europæiske Union kaldes populært Maastricht-traktaten. Den er opkaldt efter den hollandske by Maastricht, hvor traktaten blev underskrevet af regeringsledere fra Danmark og 11 andre lande 7. februar 1992.

Da Maastricht-traktaten trådte i kraft 1. november 1993, blev det Europæiske Fællesskab (EF) formelt til den Europæiske Union (EU). Maastricht-traktaten skulle knytte medlemslandene tættere sammen på fire afgørende punkter:

· Tættere valutasamarbejde.

· Fælles mønt, Euroen.

· Begrebet EU-borger blev indført. Det medførte, at borgere i EU fik ret til at rejse og bo frit i alle medlemslande.

· Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, ligesom medlemslandene med Maastricht-traktaten i hånden ville kunne arbejde tættere sammen om politi og strafferet.

Maastricht-traktaten var den femte i rækken af EU-traktater.

Hvad betyder traktat?

Traktater er skriftlige bindende aftaler mellem to eller flere lande. Traktater træder som regel først i kraft, når de er underskrevet af alle de lande, der har forhandlet traktaten på plads. EU-traktater beskriver EUs målsætninger og EUs politiske og juridiske værktøjer. Med andre ord bestemmer traktaterne, hvad EUs medlemslande skal og kan arbejde sammen om, samt hvordan.

Traktaterne har som regel et officielt navn og et ’kaldenavn’ opkaldt efter den by, hvor traktaten blev underskrevet.

Traktaterne er ifølge EU-oplysningen (se kilder) juridisk bindende, og al anden EU-lovgivning er underlagt EU-traktaterne. Det betyder, at alle regler og bestemmelser skal ligge inden for de rammer, som EU-traktaterne stikker ud. Der findes grundlæggende traktater og andre traktater, der ikke er grundtraktater, fordi de kun er justeringer af grundlæggende traktater. Til de grundlæggende traktater hører Rom-Traktaten og Maastricht-traktaten.

holger k Nielsen med kone

En meget omtalt SF-plakat af Holger K. Nielsen med ordlyden: "Holger og konen siger nej til unionen".

Skal der være folkeafstemning i Danmark, når EU laver nye traktater?

EU-traktater kan tiltrædes af Folketinget alene, men almindeligvis udskriver det danske Folketing afstemning, når der er tale om, at Danmark skal afgive suverænitet til EU. Derfor var der også dansk folkeafstemning om Maastricht-traktaten 2. juni 1992. Alle partier i Folketinget på nær Socialistisk Folkeparti (SF), Kristeligt Folkeparti og Fremskridtspartiet (Kristeligt Folkeparti og Fremskridtspartiet har ikke længere repræsentanter i Folketinget) anbefalede et ja til Maastricht-traktaten. Alligevel gik nej-siden af med sejren ved folkeafstemningen en smal margen, da 49,3% af vælgerne ifølge Danmarks Statistik (se kilder) stemte ja, og 50,7% stemte nej. Det var første gang i EF og EUs historie, at et medlemsland havde stemt nej til en EU-traktat.

Uddybning af Maastricht-traktaten

Print-venlig version af dette kapitel - Uddybning af Maastricht-traktaten

Hvordan opstod EF/EU?

Ifølge Danmarkshistorien.dk (se kilder) blev de første spadestik til et tættere europæisk samarbejde taget i 1951 for at modvirke 2. Verdenskrigs kaos (Læs nærmere i Faktalink-artiklen om 2. Verdenskrig). Seks lande –Tyskland, Luxembourg, Holland, Belgien, Italien og Frankrig – dannede Den Europæiske Kul- og Stålunion. Unionen skulle hindre nye krige ved at øge kontrollen med de industrier, der kunne bruges til militær oprustning. To andre mål var at sikre stabile forsyninger af vigtige råstoffer og skabe økonomisk vækst og stabilitet.

Rom-traktaten fra 1957 bliver anset for at være den grundlæggende traktat i det nuværende EU-samarbejde. Den er tiltrådt af alle lande, der har tilsluttet sig først EF (Det Europæiske Fællesskab) og siden EU (den Europæiske Union). Hovedformålet med Rom-traktaten var at fjerne toldmure mellem medlemslandene og derigennem øge den samlede økonomiske vækst.

Danmark trådte ind i EF 1. januar 1973. Det skete efter en folkeafstemning 2. oktober 1972, hvor flertal på 63,4% af vælgerne stemte ja til medlemskab.

 

Journalist og cand.mag. Claus Bangsholm forklarer EUs historie på seks minutter

 

Hvad gik forud for Maastricht-traktaten?

I bogen ”Europa – 1000 års historie” (se kilder) forklarer Kristian Hvidt, at 1980erne var præget af kold krig mellem supermagterne Sovjetunionen og USA, hvor Vesteuropa følte sig i klemme. Samtidig var der kommet så mange medlemslande i EF, at EF repræsenterede 320 millioner mennesker. De store lande EF-lande ønskede, at det europæiske fællesskab skulle udvikle en fælles udenrigspolitik og en militær dimension. Fortalerne for Maastricht-traktatens unionstanke ønskede at kunne ’tale med én stemme’, bl.a. for at kunne handle mere selvstændigt i det polariserede internationale klima.

Befolkningen i Danmark havde i 1986 stemt ja til ’EF-pakken’ eller Den Europæiske Fælles Akt. EF-pakken udvidede endnu en gang formålet med EF. Den gjorde også de enkelte medlemslandes indflydelse mindre ved at overføre mange kompetencer til EF inden for især forskning, udvikling, miljø og den fælles udenrigspolitik. Pakken skulle desuden styrke det åbne marked, herunder udvikle EFs fælles landbrugspolitik. Den fælles landbrugspolitik styrkede EFs landmænd mod konkurrence fra lande uden for fællesskabet. Dansk landbrug tjente mange penge på den nye landbrugspolitik, og opbakningen til EF voksede støt blandt danskerne.