Uddybning af Berlinmurens fald

Hvad var baggrunden for Berlinmurens fald?

I 1989 bredte folkelige protester sig i det kommunistiske Østeuropa. Befolkningerne var blevet trætte af undertrykkelse, og samtidig var Sovjetunionen både svækket og åben for politiske forandringer. Polen var det første land, hvor befolkningen væltede det kommunistiske styre. Siden fulgte revolutioner i Ungarn, DDR og Tjekkoslovakiet. De forløb fredeligt, folkeligt og mange gange også ganske festligt. Berlinmurens fald i 1989 står som det ikoniske billede på sovjetkommunismens fald i Østeuropa. Kun i Rumænien udviklede revolutionen sig voldeligt, og flere tusinde døde under den korte opstand.

For DDRs vedkommende blev tæppet revet væk under styret, da den ungarske regering åbnede grænsen mod Østrig for østtyskerne. Via Ungarn kunne østtyske flygtninge komme til Østrig og dermed videre til andre vestlige lande.
Grænseåbningen udløste en masseflugt fra Østtyskland. Det fik andre østtyskere til at demonstrere for større frihed og bedre leveforhold.

Hvordan foregik Murens fald?

På et møde den 9. november 1989 vedtog den østtyske ledelse, at de fra den følgende dag ville tillade østtyske borgere at passere Berlinmuren. Det var imidlertid kun borgere med pas, der kunne komme igennem, og de fleste DDR-borgere ejede ikke et pas og skulle derfor ansøge om et.
Regeringens talsmand, Günter Schabowski, skulle orientere pressen, men han havde ikke selv deltaget i mødet, hvor beslutningen var blevet truffet. Pressekonferencen er beskrevet i Jan Bo Hansens bog ”Muren” (se kilder). På pressekonferencen sagde Schabowski ifølge bogen, at regeringen ”gør det muligt for enhver borger at rejse ud over DDR's grænseovergange”. Da journalisterne råbende spurgte, hvornår den nye åbning ville træde i kraft, svarede den uforberedte Schabowski: ”Det træder så vidt jeg ved ... det er straks, ufortøvet.”
Nyheden bredte sig med lynets hast blandt den østberlinske befolkning. Folk strømmede til grænseovergangene og krævede fri passage. Trods manglende instrukser valgte vagterne ved næsten alle overgange at lade folk passere, og den første nat besøgte cirka 70.000 østtyskere Vestberlin, hvor de blev modtaget med jubel og fest. Folk begyndte at pille muren ned, og små stykker af muren blev snart en populær souvenir.

 

Jens Nauntofte fra DRs TV-Avisen rapporterede fra folkefesten i Vestberlin. Tusindvis af østberlinere kører i deres små Trabant-biler ind i Vestberlin.