Perspektiv på Berlinmurens fald

Hvad betød afslutningen på Den Kolde Krig?

I kølvandet på Murens fald gik Europa fra at være delt op i to blokke til en højere grad af integration. Dette var mest tydeligt ved Tysklands genforening. Senere kom det andet store integrationsprojekt med EUs udvidelser mod øst fra 2004. Kommunismens fald gav medvind til nationale bevægelser i de tidligere østbloklande og de tidligere sovjetrepublikker. Jugoslavien blev opløst i en stribe nye lande, men først efter blodige og langvarige borgerkrige, der stadig trækker spor i regionen.

Efter Sovjetunionens opløsning stod USA tilbage som den eneste supermagt med global indflydelse. Det blev ideologisk fortolket som en global sejr for repræsentativt demokrati og markedsøkonomi. Den Kolde Krigs afslutning blev af den amerikanske samfundsforsker Francis Fukuyama kaldt for ”historiens afslutning” (se kilder). Ideen om historiens afslutning faldt dog endeligt til jorden ved terrorangrebet i USA den 11. september 2001. Angrebet viste, at der fortsat var kamp om verdensordenen. Siden er Folkerepublikken Kina blevet en økonomisk supermagt, mens Rusland under Vladimir Putins autoritære lederskab truer med at genoplive Den Kolde Krig mellem øst og vest.

Hvilke økonomiske forskelle er der mellem Øst- og Vesttyskland?

Den 3. oktober 1990 blev Tyskland officielt genforenet. Genforeningen har ifølge beregninger citeret i artiklen ”Muren trækker stadig sine spor gennem Tyskland” (se kilder) kostet 1.500 milliarder euro, som svarer til 11.250 milliarder danske kroner. Pengene er især gået til at bygge og forbedre infrastruktur og renovere offentlige bygninger og anlæg.

Selv om de økonomiske forskelle mellem øst og vest er blevet mindre siden 1990, er der dog stadig tydelige skel. I august 2017 var arbejdsløsheden ifølge artiklen ”Fremstormende tysk økonomi har fået vælgerne til at glemme deres østtyske hængeparti” (se kilder) på 7,4% i de østtyske delstater, mens den lå på 5,3% i det tidligere Vesttyskland. I artiklen ”25 år efter: Færre i ’Øst’, hvor de stadig ryger mere end i ’Vest’” (se kilder) fortælles det, at den gennemsnitlige månedsløn i 2013 lå på henholdsvis 2.300 euro (cirka 17.175 kr.) i øst og 3.700 euro (27.635 kr.) i vest.