Hvad har præget Grækenlands historie?

Oldtidens Grækenland regnes for den vigtigste kultur for hele den vestlige civilisation. Oldtidens Grækenland dækkede meget af Middelhavs- og Sortehavsområderne. Det blev grundlagt over 500 år f.Kr. og varede næsten 1.000 år ind til kristendommens gennembrud. Græsk kultur påvirkede Romerriget som igen satte sit præg på europæisk kultur. Oldtidens Grækenland har især haft indflydelse på sprog, politik, filosofi, videnskab, kunst og arkitektur. Matematik, filosofi og musik er græske ord. I det gamle Grækenland, i bystaten Athen, udviklede man allerede 500 f.Kr. grundstenene til nutidens demokrati. Her holdt man valg hvert år hvor alle borgere deltog – borgere var dog dengang kun frie mænd. Hverken kvinder eller slaver kunne deltage.

Videnskab, filosofi og kultur blev sat højt i oldtidens Grækenland. Hver by havde et teater hvor der blev opført dramaer, dans og musik.

Grækenland var under det Osmanniske Rige i næsten 500 år, fra 1359 til 1821. Herefter var Grækenlands historie præget af skiftende regeringer, lovlige og diktatoriske.

I begyndelsen af 2. Verdenskrig blev Grækenland angrebet af det fascistiske Italien. Grækenland trængte de italienske styrker tilbage, men blev i stedet i 1941 besat af Nazi-Tyskland. Det menes at over 370.000 grækere (cirka 7 % af befolkningen) døde under 2. Verdenskrig, mange af sult.
I slutningen af krigen trak Tyskland sig ud, og England forsøgte at få den græske konge indsat igen. Men modstandsbevægelsen i Grækenland, som især var kommunistisk, var imod at kongen vendte tilbage. Det førte til borgerkrig fra 1946-49. Borgerkrigen sluttede med at kongen vendte tilbage. Herefter fungerede monarkiet (kongedømmet) frem til 1973 hvor kongen blev fjernet ved et militærkup. I 1974 blev der holdt folkeafstemning, og et flertal af grækerne stemte for at afskaffe monarkiet og gøre Grækenland til en demokratisk republik. I 1981 blev Grækenland medlem af EU.

 

Det antikke Grækenland.

 

Hvordan regeres Grækenland?

Grækenland er et parlamentarisk demokrati. Den lovgivende magt ligger hos parlamentet, der svarer til det danske folketing. Parlamentet har 300 medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. Grækenland er en republik og har ingen monark (konge eller dronning), men en præsident, som vælges af parlamentet for fem år ad gangen og kan genvælges én gang.