Regler for brug af gødning og sprøjtegift

Hvad er grænseværdier?

Som nævnt findes der pesticidrester i mange fødevarer. Der findes også rester af kunstgødning i det danske drikkevand. Fra politisk side forsøger man dog at begrænse mængden af kunstige stoffer i fødevarerne til et niveau, som ikke er skadeligt. Det gøres gennem såkaldte grænseværdier. Grænseværdierne er fastsat på EU-niveau og er derigennem en del af dansk lovgivning (se kilder). Det vil sige, at en producent af fødevarer eller et vandværk kan blive tvunget til at stoppe produktionen, hvis der findes et højere niveau af et kemisk stof end det tilladte. Eksempel må der være 50 mg nitrat per liter i grundvandet.

De enkelte EU-lande har ret til individuelt at sænke grænseværdierne og gå længere end EU-kravene, hvis de mener, at det er nødvendigt for at skåne miljø og sundhed, skriver Information i artiklen ”Stor dansk undersøgelse: Nitrat i drikkevandet øger risikoen for tarmkræft” (se kilder).

Hvad er reglerne om Roundup?

En af de mest kontroversielle former for sprøjtegift – det såkaldte Roundup – er stadig lovlig i Danmark og EU på trods af en lang diskussion om, hvorvidt produktet bør forbydes. Roundup er den mest udbredte sprøjtegift i verden, skriver Politiken i artiklen “Årelangt slagsmål om Roundup kan ende med et forbud” (se kilder). Produktet indeholder stoffet glyphosat, som landbrug over hele verden bruger til at fjerne ukrudt. Glyphosat er dog kræftfremkaldende, fandt et ekspertpanel under FN’s sundhedsorganisation, WHO, frem til i 2015, skriver Information i artiklen “I Californien kan Roundup give kræft – det kan det ikke i EU” (se kilder). Det har fået 1,3 millioner EU-borgere til at underskrive et krav om, at midlet skal forbydes.

Flere EU-undersøgelse er dog nået frem til, at Roundup ikke er skadeligt for mennesker i de tilladte mængder. I 2017 vedtog EU en ny tilladelse til brug af stoffer med glyphosat for både landbrug og private, som gælder til og med 2022. Danmark stemte for en forlængelse af tilladelsen, mens otte lande – blandt andre Frankrig og Italien – stemte for et forbud.

“Vi stemmer for en forlængelse, blandt andet fordi både Miljøstyrelsen og de europæiske miljømyndigheder ikke vurderer, at glyphosat skader miljøet eller mennesker, sagde Erling Bonnesen, miljø- og fødevareordfører for Venstre, til Ekstra Bladet i artiklen ”EU vedtager: Roundup er lovligt indtil 2022” (se kilder).