Definition og baggrund

Hvad er gødning?

Gødning er midler, der bruges til at få planter til at gro på en optimal måde. Når man gøder, tilfører man planterne næringsstoffer, som planterne skal bruge til at leve og vokse af. Normalt inddeler man gødning i to overordnede kategorier: Naturgødning og kunstgødning.

Naturgødning består udelukkende af materialer fra levende organismer. Det kan være afføring og urin fra dyr eller kompost af haveaffald og andre organiske materialer. Naturgødning indeholder mange af de næringsstoffer, som planter har brug for.

I 1800-tallet begyndte kunstgødning at vinde frem. Det er en effektiv form for gødning, da man ved brug af kemiske stoffer kan skabe gødning, som i præcise doseringer tilfører jorden netop de næringsstoffer, planterne har brug for, fremgår det af Den Store Danske (se kilder). Den mest anvendte form for kunstgødning er den såkaldte NPK-gødning, som består af nitrogen, fosfor og kalium – tre stoffer, der alle er væsentlige for planters vækst. Det skriver boligejernes videnscenter Bolius i artiklen ”Gødning” (se kilder).

Hvad er sprøjtegift?

Sprøjtegift – ofte kaldet pesticider – er midler, som anvendes til at bekæmpe ukrudt, insekter, svampe, snegle og andre organismer, der opfattes som skadelige. Formålet med sprøjtegift er at undgå, at afgrøder og planter kommer under angreb fra uønskede organismer.

Betegnelsen dækker over rigtig mange typer af kemisk gift. Landbruget står for 99% af den sprøjtegift, der anvendes i Danmark, mens cirka 1% anvendes i private haver, skriver Politiken i artiklen ”Først var det rygernes tur – nu er turen kommet til sprøjtegiften i de private haver” (se kilder)

Sprøjtegift bruges ofte i produktion af frugt, grøntsager og korn. Derfor kan der i mange tilfælde findes pesticidrester i disse produkter, skriver Miljø- og Fødevareministeriet (se kilder). Oftest er mængden af pesticidrester i vores fødevarer helt lovlige, da mængden holder sig under de grænseværdier, som EU har sat for, hvor mange giftrester der må være i madvarer.

Hvor meget sprøjtegift og gødning bruges der i Danmark?

Da Danmark er et landbrugsland, bliver en stor del af landet udsat for sprøjtegift og gødning i løbet af året. De seneste tal fra Miljøministeriet (se kilder) viser, at mere end 50% af Danmarks samlede areal – 21.710 km2 – sprøjtes med gift. I 2016 udgjorde den samlede mængde af gift 2.811 tons. 99% af det samlede danske forbrug af sprøjtegift stammer fra landbruget, skriver dr.dk i artiklen “Mindre gift i naturen: Haveejere tager sagen i egen hånd” (se kilder). Forbruget af både kunstgødning og sprøjtegift har været støt faldende siden 1970erne, hvor forbruget var på sit højeste. Det skyldes, at der er kommet øget bevidsthed om, at sprøjtegift i store mængder kan have miljømæssige bivirkninger, samt et større politisk fokus på at begrænse forbruget.

I 2016 blev der solgt 870.000 tons kunstgødning i Danmark mod 2 mio. tons i 1974, da forbruget var på sit højeste, viser tal fra Landbrugsstyrelsen i rapporten "Salg af handelsgødning i Danmark 2015/2016" (se kilder).