Uddybning af Kejser Augustus

Hvem fik magten efter Cæsars død?

I 43 f.v.t. indgik Octavian, Antonius og Lepidus det såkaldte triumvirat, der betød, at de ville dele magten i Den Romerske republik imellem sig. Ifølge historiker Carsten Hjort Lange (se kilder) blev hver af dem tildelt opgaver, som de skulle løse forskellige steder i Den Romerske republik. En af opgaverne var at stoppe borgerkrigene i republikken, en anden var at hævne mordet på Cæsar. I sommeren 42 f.v.t. lykkedes det Octavian og Antonius’ hære at besejre de hære, Cæsar-morderne Brutus og Cassius havde samlet på den anden side af Adriaterhavet i Makedonien. Både Cassius og Brutus begik selvmord efter nederlaget. Eftersom Lepidus ikke havde bidraget til hævnen over mordet på Cæsar, kom han til at stå i skyggen af Antonuis og Octavian, da provinserne skulle fordeles mellem magthaverne. I 36 f.v.t. fik Lepidus – der hele tiden havde stået svagere end Octavian og Antonius – frataget sit triumvirat, altså sin del af magten.

Hvordan blev Augustus enehersker i Romerriget?

I 36 f.v.t. indgik Antonius ægteskab med Kleopatra, der var dronning af Egypten. Kleopatra blev betragtet som en trussel mod styret i Rom. Octavian beskyldte Antonius for at være underlagt Kleopatras trolddom og for at ville hjælpe hende med at vinde magten i Rom. Antonius derimod beskyldte Octavian for at have haft et homoseksuelt forhold til Cæsar – og for, at det var årsagen til, at Cæsar havde adopteret ham. I bogen ”Kejser Augustus – Magt og fred” (se kilder) gives en anden forklaring på adoptionen: Cæsar havde fået et barn med Kleopatra, og det var for at forhindre hende i at overtage magten i Rom via deres fælles barn, at han adopterede Octavian.
I 32 f.v.t. udbrød der krig mellem Octavian og Antonius. Med Kleopatras hjælp udrustede Antonius en stor flåde. Det var Octavian, der afgav krigserklæringen, som han rettede mod Kleopatra og ikke Antonius. Taktisk betød det, at Antonius nu kom til at fremstå som allieret med Roms ærkefjende, Egyptens dronning Kleopatra. Takket være Octavians overlegne hærstyrke og hans general Agrippas strategiske evner besejrede han Antonius. Efter sejren begyndte mange af Antonius’ soldater at slutte sig til Octavians hær. Antonius begik selvmord, og det samme gjorde Kleopatra. Vejen var nu banet for, at Octavian kunne blive enehersker.