Uddybning af Solvognen

Hvordan betragtede bronzealderens mennesker verden?

De fleste mennesker i perioden omkring Solvognens tilblivelse levede af landbrug. De har altså været afhængige af vejret for at få en god høst i efteråret, som de kunne overleve på i løbet af vinteren. Solen har derfor været helt afgørende for samfundets overlevelse, og det er derfor sandsynligt, at datidens agerbrugere tilbad solen. Solvognen kan altså ses som et symbol på et af de vigtigste elementer for overlevelse i den ældre bronzealder, nemlig muligheden for at drive landbrug.

Mange agerbrugssamfund har, ifølge religionshistoriker Mircea Eliades (se kilder) en cyklisk tidsforståelse, der knytter sig til årstidernes skiften. Afgrøderne sås og spirer i foråret, vokser sig stærke i løbet af sommeren og bliver høstet om efteråret. Herefter ligger markerne brak (udyrket) om vinteren, inden planterne igen bliver vakt til live af forårets sol. Dette hjul af liv, død og nyt liv afspejler sig i bronzealderens religiøse motiver, heriblandt Solvognen, som i den forstand er et billede på årstiderne. Man kan læse mere om bronzealderens samfund og religion i Skandinavien på norgeshistorie.no (se kilder) og på Nationalmuseets temahjemmeside om bronzealderen (se kilder).

Hvad var Solvognens funktion?

Der findes ingen skriftlige kilder om Solvognen. Men ud fra den måde, vognen er konstrueret på, og ud fra øvrig viden om samfundet i ældre bronzealder, har forskere gættet på, hvordan den har været brugt. Grundlæggende mener forskerne, at vognen havde to primære formål, nemlig et kultisk (rituelt) og et profant (dvs. ikke-religiøst). Kultisk betyder den måde, hvorigennem religion udøves, altså ritualer, fester og lignende. Profant er det, som ikke hører til den religiøse sfære, f.eks. det almindelige hverdagsliv med pløjning, madlavning og husdyrshold.
Kulten i den ældre bronzealder havde det basale formål at sikre, at livshjulet blev ved at dreje rundt. Der blev holdt religiøse fester med kultskuespil. Ved disse fester genopførte præsterne solens rejse hen over himlen, og det kan forklare, hvorfor Solvognen er udstyret med hjul. Vogndelen af figuren har her det formål, at hesten og solen kan trækkes forbi tilskuerne og dermed vise en symbolsk gengivelse af solens bane. Du kan læse mere om Solvognens formål og religion i bronzealderen i kompendiet ”Himmelskiven og Solvognen” fra Nationalmuseets hjemmeside (se kilder).

Solvognens bagside, der ikke har spor efter hverken guld eller harpikslim, kan dermed have portrætteret solens rejse om natten. Bronzealderreligionen havde nemlig to verdener: menneskenes verden og underverdenen. Når solen rejste igennem underverdenen, var det nat, og når den rejste igennem menneskenes verden, var det dag. Solen skulle imidlertid have hjælp til sin rejse, og i Solvognen sker det ved, at den bliver trukket af en hest. Du kan læse mere om Solvognens funktion på Museum Vestsjællands hjemmeside (se kilder).

Helleristninger (tegninger på flade sten) viser, at bronzealdermennesket ofte lavede afbildninger af solens rejse. Det beskrives i Berlingskes artikel ”Solens lange rejse” (se kilder).  

Det kultiske teater skulle både forklare og opretholde kosmos. Ritualet havde udgangspunkt i en lighedstanke, som betød, at det, man gjorde under ritualet, blev afspejlet i kosmos, ligesom kosmos var afspejlet i ritualet. De kan man læse mere om i Gyldendals Religionsleksikon (se kilder).