Kilder citeret i artiklen

Artikler

Wium Olesen, Niels: 1901: Systemskifte. I: Danmark bliver moderne 1900-1950. Aarhus Universitetsforlag, 2016.

Bøger

Fink-Jensen, Morten, Jes Fabricius Møller og Niels Wium Olesen: Historien om Danmark – Reformation, enevælde og demokrati. Gads Forlag, 2017.
Laursen, Jesper og Niels Clemmensen: Lensgreven – Historien om Mogens Frijs. Gads Forlag, 2017.
Friisberg, Claus: Ingen over og ingen ved siden af Folketinget – Partiernes kamp om forfatningen 1848-1920, bd. II. Vestjysk Kulturforlag, 2007.
Rerup, Lorenz: Danmarks historie – Tiden 1864-1914. Gyldendal, 1989.

Video

Det Samfundsfaglige Videoarkiv. Offentliggjort 2015-03-15.