Baggrundskilder

Originalkilder

På danmarkshistorien.dk findes originale tekster om Forfatningskampen og Systemskiftet, f.eks. 1866-grundloven.

Undervisningsmaterialer

På UCCs hjemmeside er der samlet en række materialer om Systemskiftet 1901, der kan bruges i undervisningen.

Bøger

Fabricius Møller, Jes: Dynastiet Glücksborg. Gads Forlag, 2013.
Fink, Troels: Estruptidens politiske historie 1875-94, bd. I-II. Odense Universitetsforlag, 1986.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Systemskiftet 1901