Introduktion til Ophævelsen af slavehandlen

Hvornår forbød Danmark slavehandlen?

I 1792 fik den daværende danske finansminister, Ernst Schimmelmann (1747-1831), vedtaget en lov imod slavehandel. Loven hed ”forordning om negerhandel”, og den forbød handlen med slaver over Atlanterhavet. Loven trådte dog først i kraft i 1803. Loven blev underskrevet af den enevældige kong Christian 7. (1749-1808), og den var den første af sin slags i verden. Før forbuddet trådte i kraft, havde danske skibe transporteret omkring 111.000 mennesker fra det afrikanske kontinent over Atlanten under umenneskelige forhold.
Du kan læse hele lovteksten ”Forordning om Negerhandlen” i historieportalen udgivet af Gyldendal (se kilder).

Loven forbød imidlertid kun den transatlantiske slavehandel – ikke slaveri som sådan. Slaveri blev først forbudt i Danmark i 1848. Danmark var således det første land, der forbød slavehandel, men ikke det første land, der afskaffede slaveriet, som det ellers nogle gange er blevet påstået. Det kan du læse mere om i artiklen: ”MYTE: Var Danmark det første land, der ophævede slaveriet?” på danmarkshistorien.dk (se kilder). Heraf fremgår det, at slaveri blev forbudt i flere selvstændige stater i det nuværende USA allerede i 1770erne og 1780erne, i Frankrig i 1794 (kejser Napoleon trak dog det franske forbud tilbage i 1802) og i England i 1834.

Hvordan fungerede den danske slavehandel?

Danmark oprettede sine første handelskolonier i 1600-tallet og havde bl.a. en koloni på Guldkysten (det nuværende Ghana) og på de caribiske øer St. Thomas, St. Jan og St. Croix, der dengang blev kaldt Dansk Vestindien. Etableringen af kolonierne gav Danmark mulighed for at deltage i den såkaldte trekantshandel.

Den danske trekantshandel var baseret på, at danske skibe sejlede fra Danmark lastet med handelsvarer som f.eks. geværer og værktøj. På Afrikas vestkyst blev disse handelsvarer byttet til mennesker, der blev holdt i slaveri. Det var typisk lokale høvdinge, der solgte mennesker til vestlige købere. Passatvinden bragte herefter skibet over Atlanterhavet til de vestindiske kolonier. Her kunne slaverne sælges med stor fortjeneste til slaveejere, som udnyttede deres arbejdskraft. Til gengæld kunne man på de vestindiske kolonier købe kostbare kolonialvarer som sukker og rom meget billigt. Skibene sejlede herefter hjem til Danmark igen, hvor den slags kolonialvarer var i høj kurs. Med trekantshandlen undgik man, at skibene sejlede med tomme lastrum, og man kunne samtidig udnytte vindforholdene optimalt. Du kan læse mere om Danmarks slavehandel og trekantshandlen i Faktalink-artiklen ”Den danske kolonisering og slavehandel”.

Den form for handel, som kaldtes Trekantshandlen, var ikke kun noget, som danskerne var involveret i, men noget, der dominerede hele Europas økonomi i 1600- og 1700-tallet. Det kan du læse mere om i artiklen ”Handel, økonomi og merkantilisme” på historieportalen.dk (se kilder).

Hvorfor blev slavehandlen først forbudt 10 år efter lovens indførelse?

Den 10 år lange periode imellem lovens vedtagelse (1792) og lovens indførelse (1803) skyldtes, at man ville give slaveejerne på De Dansk Vestindiske Øer mulighed for at fremtidssikre deres slavebestand. Dvs. at antallet af slaver i kolonierne skulle være så stort, at det ikke var nødvendigt at indkøbe nye slaver, da børn født i slaveri som udgangspunkt også blev gjort til slaver.

Forbuddet medførte derfor, at den danske slavehandel faktisk voksede i perioden 1792-1803, da slaveejerne købte ekstra mange mennesker for at kunne sikre fortsat befolkningstilvækst i slavebestanden. Du kan læse mere om væksten i slavehandlen 1792-1803 i bogen ”Da Danmark var en slavenation” (se kilder).