Hvilken rolle spiller klima og bæredygtighed i verdensmålene?

Et vigtigt element i verdensmålene er indsatsen for at stoppe klimaforandringerne. De sidste årtier er det for alvor blevet klart at vores forbrug og måde at leve på har alvorlige konsekvenser for klimaet. F.eks. temperaturstigninger, plastikforurening i havene, uddøende dyr og planter, voldsomme regnskyl og stigende vandstande i verdenshavene. Derfor sætter FN’s Verdensmål konkrete mål for at vi skal hente mere energi fra såkaldt bæredygtige energikilder som sol og vind. På den måde kan vi nemlig bremse udledningen af CO2 som er en af de vigtigste årsager til klimaforandringerne. Vi skal også bygge bedre kloakker og mindske skaderne forbundet med klimaforandringerne. Med klimamålene lover alle landene at de vil tænke klimaet ind når de laver nye love og tager politiske beslutninger.

Hvorfor er alternative energikilder en vigtig del af verdensmålene?

Vi bruger energi til stort set alt: varme huse op, transportere os rundt, lave mad, producere fødevarer og meget mere. Derfor er et af verdensmålene at lave bæredygtige energiløsninger og bruge mindre olie og gas som forurener og skader nemlig klimaet. I Danmark har alle adgang til energi, men sådan er det ikke alle steder. I nogle fattige lande har befolkningen ingen eller sjælden adgang til energikilder. Det gør det vanskeligt for disse lande at udvikle sig, uddanne befolkningen og skabe velstand. Det er en del af verdensmålene at sikre at alle mennesker i verden i 2030 har adgang til et stabilt energinet.