Hvad er FN?

FN står for Forenede Nationer. FN blev dannet i 1945 efter 2. Verdenskrig da en stor del af verdens ledere blev enige om sammen at arbejde for fred i verden. FN består af 193 lande, og Danmark har været medlem af FN siden 1945. FN har været med til at løse store konflikter og sikre frie demokratiske valg rundt i verden. I 1948 vedtog FN Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Den beskriver hvad alle mennesker i verden har ret til. Ideen med erklæringen var at sikre at ingen menneskers rettigheder bliver krænket af stater eller af andre mennesker. FN har siden vedtaget mange konventioner (aftaler) om rettigheder for blandt andet børn, kvinder og flygtninge. I 2015 vedtog FN 17 Verdensmål for en bæredygtig verden.