Baggrund om den fjerde industrielle revolution

Hvad er den fjerde industrielle revolution?

Robotter kan overtage velfærdsopgaver på sygehuse og plejehjem, 3D-printere kan printe hele huse, så murerne kan spares væk, mens droner kan levere materialer hurtigere end nogen lastbilchauffør.

Sådan lyder nogle af fremtidsprognoserne, når snakken falder på den fjerde industrielle revolution – det paradigmeskifte, som vi ifølge World Economic Forum (det internationale diskussionsforum dedikeret til udforskning af verdens økonomiske problemstillinger) lige nu står på tærsklen til.

Den fjerde industrielle revolution er nemlig en total “integration mellem den digitale verden og den fysiske produktion”, fremgår det af IDA Universe, Ingeniørforeningens site for vidensudveksling (se kilder).

Det er f.eks. tilfældet, når robotter udfører job på bilfabrikker, eller når robotter bliver til ben eller arme for mennesker med handicap. Revolutionen griber ind i næsten alle verdens industrier og kan radikalt ændre dem, verdensøkonomien og det globale arbejdsmarked; fra tech-industrien, hvor smartphones, robotter, apps og ny teknologi udvikles, til fabriksindustrierne og sundhedsindustrien.

I de følgende to afsnit defineres nogle centrale begreber, som er knyttet til Den fjerde industrielle revolution.

Hvad er kunstig intelligens?

Definitionen af kunstig intelligens har ændret sig gennem årene og vil muligvis også ændre sig fremover. Men kort fortalt bruges udtrykket “kunstig intelligens” om maskiner, der kan træffe beslutninger på egen hånd.

Det er for eksempel tilfældet, når din mobiltelefon kommer med forslag til, hvordan du skal formulere dig, når du skriver sms’er, eller når en drone flyver på missioner uden pilot.

Det er også kunstig intelligens, når computerprogrammer – som eksempelvis det meget omtalte Watson (se kilder) – hjælper hospitaler og læger med at behandle kræftpatienter ved at gennemgå patientjournaler og rapporter for så at foreslå en bestemt medicinsk behandling på baggrund heraf.

Se nærmere i faktalink-artiklen ”Kunstig intelligens”.

Hvad er automatisering?

Automatisering er en handling, der får systemer til at operere på egen hånd. I industrien betyder det typisk, at produktion eller dele af en produktionsproces kan udføres uden menneskers direkte medvirken. Der er f.eks. tale om automatisering, når industrirobotter i stigende grad bliver brugt i fabriksarbejde til at udføre hele arbejdsprocesser.

Danmark er et af de mest automatiserede lande i OECD (den internationale Organisation for Økonomisk Samarbejde og Udvikling), ifølge Erhvervs- og Vækstministeriets rapport ”Stort automatiseringspotentiale hos små og mellemstore virksomheder” (se kilder). I 2016 var der således 5.900 operationelle industrirobotter i Danmark. Det placerer os på en sjetteplads over mest automatiserede lande, ifølge Dansk Metals artikel ”Danmark i top 10 blandt robotnationer i verden” (se kilder).

Der er forskel på kunstig intelligens og automatisering. De fleste industrirobotter tænker ikke selv, men er programmeret til at styre bestemte processer. Begge er dog symptomatiske for den fjerde industrielle revolution.

Hvad kom før den fjerde industrielle revolution?

Der har været tre andre industrielle revolutioner, som har haft gennemgribende indflydelse på verden – både politisk, socialt og økonomisk.

Den første slog igennem omkring år 1784, da dampmaskinen kom på markedet og gjorde det muligt at anvende maskinkraft i produktionen. Knapt et århundrede senere, i 1870, banede samlebåndet vej for en mere omfattende masseproduktion. Og yderligere knapt 100 år senere, i 1969, var det stigende automatisering og brug af computere, der revolutionerede industrien for tredje gang.

 

I 1913 blev de første bevægelige samebånd introduceret på Ford-fabrikkerne med produktionen af Model T.

 

 

I 1700-tallets England begyndte udviklingen af dampmaskinen.

 

Siden da har teknologien taget kvantespring fremad, hurtigt. Og det er blandt andet netop hastigheden i udviklingen, der adskiller den fjerde revolution fra den tredje. Hastigheden af nutidens teknologiske landvindinger har ingen historiske fortilfælde, ifølge World Economic Forum (se kilder). Under tidligere revolutioner har den teknologiske udvikling fulgt en lineær kurve. Men i den fjerde industrielle revolution er der tale om en eksponentiel udvikling.

Læs nærmere om den industrielle revolution i faktalink-artiklen ”Industrialiseringen”.

Hvor langt er vi inde i den fjerde industrielle revolution?

Revolutionen har allerede manifesteret sig overalt omkring os. Når du læser om droner og selvkørende biler, benytter dig af Siri på din iPhone, kører en tekst gennem Google Translate eller får foreslået serier og film på Netflix, er det alt sammen eksempler på, hvordan den fjerde industrielle revolution har ændret vores dagligdag.

På det årlige topmøde i World Economic Forum, hvor verdens statsoverhoveder og virksomhedsledere mødes for at diskutere verdensøkonomiens udfordringer og udvikling, stod den nye revolution i 2017 særligt højt på dagsordenen. Og deltagerne ved mødet diskuterede blandt andet, hvordan den fjerde industrielle revolution vil ændre menneskers tilværelse, og hvad man kan gøre for at tackle disse ændringers, så de bliver en fordel.

 

Kunstig intelligens og automatisering kan fundamentalt ændre det moderne samfund. Magasinet Wired har her lavet en gennemgang af, hvordan det er gået til – og gætter på, hvor vi bevæger os hen.