Hvad har præget Finlands historie?

Finlands placering mellem Sverige og Rusland har præget landets historie.

I 1300-tallet var Finland en svensk provins, og siden har Finland været tæt forbundet med Sverige. I mange århundreder var svensk det sprog der blev talt af magthaverne og eliten i Finland. I 1700-tallet og 1800-tallet var Rusland og Sverige flere gange i krig. I 1809 erobrede Rusland Finland, og Finland blev gjort til et russisk storhertugdømme. Finland fik lov at udvikle sig ret selvstændigt, og efterhånden ønskede flere og flere finner at blive uafhængige af Rusland. Efter en revolution i Rusland i 1917, hvor kommunisterne kom til magten, blev Finland selvstændigt. Men samtidig opstod der en stor konflikt i Finland. Nogle finner ønskede at blive en del af revolutionen i Finland. Andre ønskede at blive uafhængige af Rusland. Uenigheden endte i en borgerkrig, som blev vundet af dem der ville være uafhængige af Rusland.
Under 2. Verdenskrig kæmpede Finland mod Rusland to gange. Til slut i krigen gik Finland over til den tyske side og angreb Sovjetunionen. Finland bevarede sin uafhængighed, men måtte give store landområder fra sig til Rusland.

 

Finland 100 år – finländsk historia på 100 sekunder. Indslag om det moderne Finlands historie i anledning af landets 100 år selvstændighed i 2017. Lavet af den svenske avis Dagens Nyheter. På svensk.

Hvordan regeres Finland?

Finland er en demokratisk republik. Finlands overhoved er en præsident som vælges for seks år ad gangen. Parlamentet (svarende til det danske folketing) kaldes Eduskunta (finsk) / Riksdagen (svensk) og har 200 medlemmer. De vælges hvert fjerde år.

Præsidenten havde tidligere stor magt, men i dag har parlamentet større magt. Præsidenten bestemmer hvem der skal sidde i regeringen, men det skal godkendes af parlamentet. Præsidenten har også – sammen med parlamentet – stor magt over udenrigspolitikken og militære beslutninger. Men i EU-politik og indenrigspolitik, og alle andre former for politik, er det parlamentet der er landets højeste myndighed.

Finland blev medlem af EU i 1995 og har indført euroen som valuta.

Finland er kendt som et af de lande i verden hvor der er højest grad af ligestilling mellem mænd og kvinder. Finland var det første land i verden hvor kvinder fik stemmeret. Det var i 1906 – i Danmark fik kvinder først stemmeret i 1915. Ved det seneste valg til parlamentet i april 2019 gik 47% af pladserne i parlamentet til kvinder.