mumi kopper
Mumi kopper. Mumitroldene er en kendt børnebogsserie skrevet af den finske forfatter Tove Jansson.
Foto: Christian Lindgren / Ritzau Scanpix

Finland (faktalink light)

journalist Malene Fenger-Grøndahl, Bureauet, maj 2019.
Top image group
mumi kopper
Mumi kopper. Mumitroldene er en kendt børnebogsserie skrevet af den finske forfatter Tove Jansson.
Foto: Christian Lindgren / Ritzau Scanpix

Indledning
Finland er et land i Norden som er kendt for sine mange søer, mobiltelefoner og anden moderne teknologi. Men også for Mumitroldene – og for at være et af de lande hvor man siger at julemanden bor. Finland ligger så langt mod nord at solen i en periode om sommeren slet ikke går ned i en stor del af landet - og slet ikke står op en del af vinteren. Finlands historie har været præget af Rusland. Det er det tyndest befolkede land i EU, og det finske sprog er slet ikke beslægtet med dansk. Finland og Danmark har dog også en del til fælles. Finland er også et velfærdssamfund med høj grad af ligestilling mellem mænd og kvinder, og Finland er ligesom Danmark kendt for moderne arkitektur og design.

 

Finlands nationalsang ”Maamme” (Vores land). Synges på finsk. Tekstet på finsk og engelsk.

Artikel type
faktalinklight

Hvad er Finland?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad er Finland?

Finland er en republik og en del af Norden ligesom Danmark. Republikken Finlands officielle navn på landets to officielle sprog er: Suomen tasavalta (finsk) og Republiken Finland (svensk). På samisk, som også har en særlig status i Finland, hedder landet Suoma dásseváldi. Med et areal på 338.440 km2 er Finland et af EU’s største lande, men med ”kun” 5,2 millioner indbyggere også det tredje tyndest befolkede land i Europa (efter Island og Norge).

Hvor ligger Finland?

Finland ligger i Nordøsteuropa. Det er et af verdens nordligst beliggende lande, og kun Island har en hovedstad (Reykjavik) der ligger nordligere end Finlands (Helsinki). Mellem en tredjedel og en fjerdedel af Finland ligger nord for polarcirklen. Nord for polarcirklen går solen ikke ned i en periode på 73 dage om sommeren, og om vinteren står den ikke op i en periode på 51 dage.

Landet grænser op til Rusland mod øst med en grænse på 1.269 km, mod Norge mod nord med en grænse på 716 km og mod Sverige mod nordvest med en grænse på 536 km. Resten af Finland grænser op til Østersøen, og over for – i den del af Østersøen der kaldes Den Finske Bugt – ligger Estland.

Hvad hedder Finlands hovedstad?

Finlands hovedstad hedder Helsinki (finsk) eller Helsingfors (svensk og dansk). I selve Helsinki er der cirka 650.000 indbyggere, men i hele Helsinkiregionen er der næsten 1,5 millioner indbyggere. Det svarer til indbyggerantallet i Københavns Kommune og Storkøbenhavn.

Hvad har præget Finlands historie?

Print-venlig version af dette kapitel - Hvad har præget Finlands historie?

Finlands placering mellem Sverige og Rusland har præget landets historie.

I 1300-tallet var Finland en svensk provins, og siden har Finland været tæt forbundet med Sverige. I mange århundreder var svensk det sprog der blev talt af magthaverne og eliten i Finland. I 1700-tallet og 1800-tallet var Rusland og Sverige flere gange i krig. I 1809 erobrede Rusland Finland, og Finland blev gjort til et russisk storhertugdømme. Finland fik lov at udvikle sig ret selvstændigt, og efterhånden ønskede flere og flere finner at blive uafhængige af Rusland. Efter en revolution i Rusland i 1917, hvor kommunisterne kom til magten, blev Finland selvstændigt. Men samtidig opstod der en stor konflikt i Finland. Nogle finner ønskede at blive en del af revolutionen i Finland. Andre ønskede at blive uafhængige af Rusland. Uenigheden endte i en borgerkrig, som blev vundet af dem der ville være uafhængige af Rusland.
Under 2. Verdenskrig kæmpede Finland mod Rusland to gange. Til slut i krigen gik Finland over til den tyske side og angreb Sovjetunionen. Finland bevarede sin uafhængighed, men måtte give store landområder fra sig til Rusland.

 

Finland 100 år – finländsk historia på 100 sekunder. Indslag om det moderne Finlands historie i anledning af landets 100 år selvstændighed i 2017. Lavet af den svenske avis Dagens Nyheter. På svensk.

Hvordan regeres Finland?

Finland er en demokratisk republik. Finlands overhoved er en præsident som vælges for seks år ad gangen. Parlamentet (svarende til det danske folketing) kaldes Eduskunta (finsk) / Riksdagen (svensk) og har 200 medlemmer. De vælges hvert fjerde år.

Præsidenten havde tidligere stor magt, men i dag har parlamentet større magt. Præsidenten bestemmer hvem der skal sidde i regeringen, men det skal godkendes af parlamentet. Præsidenten har også – sammen med parlamentet – stor magt over udenrigspolitikken og militære beslutninger. Men i EU-politik og indenrigspolitik, og alle andre former for politik, er det parlamentet der er landets højeste myndighed.

Finland blev medlem af EU i 1995 og har indført euroen som valuta.

Finland er kendt som et af de lande i verden hvor der er højest grad af ligestilling mellem mænd og kvinder. Finland var det første land i verden hvor kvinder fik stemmeret. Det var i 1906 – i Danmark fik kvinder først stemmeret i 1915. Ved det seneste valg til parlamentet i april 2019 gik 47% af pladserne i parlamentet til kvinder.