mumi kopper
Mumi kopper. Mumitroldene er en kendt børnebogsserie skrevet af den finske forfatter Tove Jansson.
Foto: Christian Lindgren / Ritzau Scanpix

Finland (faktalink light)

journalist Malene Fenger-Grøndahl, Bureauet, maj 2019.
Top image group
mumi kopper
Mumi kopper. Mumitroldene er en kendt børnebogsserie skrevet af den finske forfatter Tove Jansson.
Foto: Christian Lindgren / Ritzau Scanpix

Indledning
Finland er et land i Norden som er kendt for sine mange søer, mobiltelefoner og anden moderne teknologi. Men også for Mumitroldene – og for at være et af de lande hvor man siger at julemanden bor. Finland ligger så langt mod nord at solen i en periode om sommeren slet ikke går ned i en stor del af landet - og slet ikke står op en del af vinteren. Finlands historie har været præget af Rusland. Det er det tyndest befolkede land i EU, og det finske sprog er slet ikke beslægtet med dansk. Finland og Danmark har dog også en del til fælles. Finland er også et velfærdssamfund med høj grad af ligestilling mellem mænd og kvinder, og Finland er ligesom Danmark kendt for moderne arkitektur og design.

 

Finlands nationalsang ”Maamme” (Vores land). Synges på finsk. Tekstet på finsk og engelsk.

Artikel type
faktalinklight

Hvad er Finland?

Finland er en republik og en del af Norden ligesom Danmark. Republikken Finlands officielle navn på landets to officielle sprog er: Suomen tasavalta (finsk) og Republiken Finland (svensk). På samisk, som også har en særlig status i Finland, hedder landet Suoma dásseváldi. Med et areal på 338.440 km2 er Finland et af EU’s største lande, men med ”kun” 5,2 millioner indbyggere også det tredje tyndest befolkede land i Europa (efter Island og Norge).

Hvor ligger Finland?

Finland ligger i Nordøsteuropa. Det er et af verdens nordligst beliggende lande, og kun Island har en hovedstad (Reykjavik) der ligger nordligere end Finlands (Helsinki). Mellem en tredjedel og en fjerdedel af Finland ligger nord for polarcirklen. Nord for polarcirklen går solen ikke ned i en periode på 73 dage om sommeren, og om vinteren står den ikke op i en periode på 51 dage.

Landet grænser op til Rusland mod øst med en grænse på 1.269 km, mod Norge mod nord med en grænse på 716 km og mod Sverige mod nordvest med en grænse på 536 km. Resten af Finland grænser op til Østersøen, og over for – i den del af Østersøen der kaldes Den Finske Bugt – ligger Estland.

Hvad hedder Finlands hovedstad?

Finlands hovedstad hedder Helsinki (finsk) eller Helsingfors (svensk og dansk). I selve Helsinki er der cirka 650.000 indbyggere, men i hele Helsinkiregionen er der næsten 1,5 millioner indbyggere. Det svarer til indbyggerantallet i Københavns Kommune og Storkøbenhavn.

Hvad har præget Finlands historie?

Finlands placering mellem Sverige og Rusland har præget landets historie.

I 1300-tallet var Finland en svensk provins, og siden har Finland været tæt forbundet med Sverige. I mange århundreder var svensk det sprog der blev talt af magthaverne og eliten i Finland. I 1700-tallet og 1800-tallet var Rusland og Sverige flere gange i krig. I 1809 erobrede Rusland Finland, og Finland blev gjort til et russisk storhertugdømme. Finland fik lov at udvikle sig ret selvstændigt, og efterhånden ønskede flere og flere finner at blive uafhængige af Rusland. Efter en revolution i Rusland i 1917, hvor kommunisterne kom til magten, blev Finland selvstændigt. Men samtidig opstod der en stor konflikt i Finland. Nogle finner ønskede at blive en del af revolutionen i Finland. Andre ønskede at blive uafhængige af Rusland. Uenigheden endte i en borgerkrig, som blev vundet af dem der ville være uafhængige af Rusland.
Under 2. Verdenskrig kæmpede Finland mod Rusland to gange. Til slut i krigen gik Finland over til den tyske side og angreb Sovjetunionen. Finland bevarede sin uafhængighed, men måtte give store landområder fra sig til Rusland.

 

Finland 100 år – finländsk historia på 100 sekunder. Indslag om det moderne Finlands historie i anledning af landets 100 år selvstændighed i 2017. Lavet af den svenske avis Dagens Nyheter. På svensk.

Hvordan regeres Finland?

Finland er en demokratisk republik. Finlands overhoved er en præsident som vælges for seks år ad gangen. Parlamentet (svarende til det danske folketing) kaldes Eduskunta (finsk) / Riksdagen (svensk) og har 200 medlemmer. De vælges hvert fjerde år.

Præsidenten havde tidligere stor magt, men i dag har parlamentet større magt. Præsidenten bestemmer hvem der skal sidde i regeringen, men det skal godkendes af parlamentet. Præsidenten har også – sammen med parlamentet – stor magt over udenrigspolitikken og militære beslutninger. Men i EU-politik og indenrigspolitik, og alle andre former for politik, er det parlamentet der er landets højeste myndighed.

Finland blev medlem af EU i 1995 og har indført euroen som valuta.

Finland er kendt som et af de lande i verden hvor der er højest grad af ligestilling mellem mænd og kvinder. Finland var det første land i verden hvor kvinder fik stemmeret. Det var i 1906 – i Danmark fik kvinder først stemmeret i 1915. Ved det seneste valg til parlamentet i april 2019 gik 47% af pladserne i parlamentet til kvinder.

Hvad er særligt for Finlands geografi og landskab?

Finland er kendt som ’de tusind søers land’ og er berømt for sine store skove. Omkring 70% af landet er dækket af skov, og cirka 10% er dækket af vand. Finland rummer 187.000 søer (som er større end 500m2 hver). Det gør Finland til det land i verden med flest søer i forhold til landets størrelse. Finlands største sø, Saimaa, er den fjerdestørste i Europa.
Kun 7% af Finland er landbrugsjord, og selv om mange finner havde landbrug indtil for få årtier siden, har skovbrug fyldt mere. Skovindustrien fylder stadig meget, og Finland er Europas største producent af tømmer.
Landet er ret fladt. Det højeste bjerg, Halti (Haldefjäll), som ligger på grænsen til Norge, er 1.324 meter højt. Dets top ligger i Norge. Det højeste bjerg, hvis top ligger i Finland, er Ridnitsokka. Det ligger tæt ved Halti, og dets top er 1.316 meter over havet. Finland har en lang kyststrækning. De fleste finner bor i kystområderne i syd, mens store områder i det nordlige Finland stort set er ubeboede.
Mange af Finlands søer er forbundet i større søsystemer. I et af disse søsystemer lever en sjælden slags ferskvandssæl. I Finland lever også europæiske flyveegern som inden for EU ellers kun findes i Estland.
I Finland lever også mange af de samme pattedyr som i Norge og Sverige, blandt andet ulv, brun bjørn, jærv og los. Der er også mange elge og rensdyr i Finland. De fleste af rensdyrene er delvist tæmmede, men der er også nogle få vilde skovrensdyr tilbage.

 

Video med billeder af finsk natur.

Hvilke sprog, religioner og etniske grupper er der i Finland?

Finland har to officielle sprog, finsk og svensk. Det står i den finske grundlov at landet er tosproget. Omkring 88 % af indbyggerne i Finland har finsk som modersmål, cirka 5 % har svensk som modersmål. De svensktalende finner bor især i kystområder mod syd og vest.
Det finske sprog er tættest beslægtet med estisk og lidt fjernere med samisk og ungarsk. Svensk er et skandinavisk sprog ligesom dansk og norsk.

Forældre i Finland kan vælge om deres barn skal gå i en finsk- eller svensksproget skole. Alle børn skal lære både finsk og svensk i grundskolen og gymnasiet.

I Lapland i den nordlige del af Finland bor der 8.000-9.000 samer. Samerne er anerkendt som et oprindeligt folk, og i de områder, som opfattes som samernes hjemland, er samisk også officielt sprog. Kun omkring 2.000 samer taler dog samisk som modersmål.
I Finland bor der også cirka 10.000 romaer. Der har boet romaer i Finland i cirka 500 år, og deres sprog, romani, er også beskyttet i grundloven. Omkring 5.000 personer taler finsk-romani.
Alt i alt taler 6-7% af befolkningen i Finland et andet sprog en finsk, svensk eller samisk som modersmål – for eksempel russisk, estisk, engels, somali, arabisk, kurdisk, albansk og kinesisk. Omkring 3% af indbyggerne i Finland er udlændinge. Det gør Finland til et af de lande i EU med den mindste andel af udlændinge.

De fleste finner er kristne, og cirka 70% af finnerne er medlem af den finske evangelisk-lutherske kirke. Den minder om den danske folkekirke.

 

Sami People. Film om samerne, oprindeligt folk i Finland, Sverige og Norge. På engelsk.

Hvad kendetegner Finlands økonomi og samfundsforhold?

Efter 2. Verdenskrig har Finland udviklet sig til et af de rigeste lande i verden og til et velfærdssamfund. Det betyder blandt andet at finnerne – ligesom danskerne – betaler ret høj skat, men til gengæld er uddannelse, lægehjælp m.m. stort set gratis.
Finnerne er flere år i træk blevet kåret som det lykkeligste folk i verden.

Finland har et af de bedste uddannelsessystemer i Europa, og Finland er et af de lande i verden hvor flest har en videregående uddannelse. Finland har også folkehøjskoler som er inspireret af danske højskoler.

Finland har en stor skovindustri og producerer også meget teknologi. Nokia er en af Finlands største og mest succesfulde virksomheder. Arbejdsløsheden i Finland er dog ret høj, omkring 8%.

Finland er medlem af EU og satser meget på samarbejde med EU, Norge, Island og Rusland. Finland handler især med Tyskland, Rusland, Sverige, Storbritannien, USA, Nederlandene og Kina.

 

Is Finland really the Happiest Country in the World? Indslag på HBO Nordic om, hvad der gør finnerne så tilfredse med deres liv. På engelsk

Hvilke vigtige nationale symboler har Finland?

Finland er kendt som et af de lande hvor det siges at julemanden bor. Finland er også kendt som et land med mange udendørs aktiviteter, skiløb, golf, fiskeri, sejlads, vandreture, kajakroning og jagt. Pesäpallo, der er en form for baseball, er nationalsport i Finland. Men i tv fylder Formel 1-løb, rally, ishockey og fodbold mere. Finland har vundet VM i ishockey to gange, og Finland har også haft mange verdensstjerner inden for skihop og spydkast.

Børn over store dele af verden kender bøgerne om Mumitroldene som er skrevet af den finske, svensktalende forfatter Tove Jansson.

Desuden er Finland kendt for moderne arkitektur og design, for eksempel arkitekten og designeren Alvar Aalto og designfirmaet Marimekko.

Finland er også kendt for sine mange saunaer.

Kilder og klip

Hjemmesider og opslagsværker

Lavet af det finske udenrigsministerium. På engelsk.
Globalis.dk er et interaktivt verdenskort og digitalt opslagsværk med fakta om en række lande.
Det danske udenrigsministeriums hjemmeside om Finland.

Filmstriben

Varpu bor alene med sin mor, der ikke er helt rask, og hun passer derfor mest sig selv. Varpu har aldrig mødt sin far, så en nat stjæler hun en bil for at lede efter ham. Rejsen går ikke helt som planlagt, men Varpu lærer alligevel noget om sig selv undervejs.
I løbet af de sidste ti år er kæphesteridning blevet et globalt fænomen og en livsstil for tusindvis af unge. ’Hobbyhorse Revolution’ er en sjov og bevægende film om nogle af de teenagere, der bruger kæphestene til at stå sammen i stærke fællesskaber og finde deres plads i livet
'Den bedste dag i Olli Mäkis liv' er baseret på en sand historie om den finske bokser Olli Mäki, der i 1962 kæmpede om mesterskabstitlen ved verdensmesterskabet i letvægtsboksning.