Energiforsyningen i Danmark:

Hvor kommer energien fra i Danmark?

Den energi, vi bruger i Danmark, kommer både fra vedvarende energi som vindkraft, solenergi og biomasse og fra fossile brændsler som olie og gas. Det kan du læse mere om i faktalinkartiklerne ”Energi og brændstof” og ”Vedvarende energi”.   

Hvordan og hvorfor er energiforsyningen i Danmark reguleret ved lov?

Det er Energistyrelsen, der regulerer energiforsyningen i Danmark. F.eks. fastlægger loven om elforsyning, at de danske fjernvarmeselskaber ikke må tjene penge på salg af varme til de danske husstande. Tilsvarende fastlægger loven om elforsyning forskellige regler for virksomhederne, der leverer el, for at sikre, at anlæggene opfylder en række krav til produktionen, og for at sikre, at virksomhederne er tilstrækkeligt robuste til at drive el-produktionsvirksomhed. Denne statslige kontrol skal sikre, at vi som samfund har stabile og sikre leverancer af el og energi. De love, som Energistyrelsen administrerer, skal også sikre, at den europæiske lovgivning om energiforsyning bliver implementeret i Danmark, og fremme produktion af vedvarende energiforsyning. Det kan man læse om på Energistyrelsens hjemmeside (se kilder).  

Hvilke politiske aftaler og mål er der for energiforsyningen?

Væsentlige dele af lovgivningen og rammerne på energiområdet er baseret på aftaler mellem skiftende danske regeringer og de øvrige politiske partier i Folketinget. Eller mellem regeringen og energiselskaberne. Den seneste aftale er “Klimaaftale for energi og industri” fra 2020 (se kilder), der er den første del af den nuværende socialdemokratiske regerings klimahandlingsplan, og som skal sikre en ambitiøs grøn omstilling af industrien. Aftalen indeholder en række initiativer, heriblandt etablering af verdens første energiøer (se mere herunder), grøn omlægning af varmeafgifter, grøn fjernvarme, udfasning af olie- og gasfyr med mere, fremgår det af aftalen. På Energistyrelsens hjemmeside under overskriften ”Politiske aftaler på energiområdet” kan man finde de politiske aftaler tilbage fra 1980’erne op til i dag (se kilder).

Energiøer er kunstigt anlagte øer, der kan fungere som et grønt kraftcenter på havet, og som bliver forbundet til omkringliggende havvindmølleparker og til flere landes el-net. Energiøer vil altså samle og fordele strømmen direkte til forbrugerne i flere lande. Det kan man læse i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets faktaartik om energiøer (se kilder).

Hvorfor stiger priserne på energi og brændstof?

Der er flere årsager til, at priserne på energi og brændstof stiger, og at vi i foråret 2022 oplever historisk høje energipriser.

En af årsagerne er, at mange leverandører af bl.a. naturgas nedjusterede produktionen under coronapandemien, fordi verden i høj grad lukkede ned, og man forventede langt mindre forbrug over en længere periode. Men efter coronapandemien kom der langt hurtigere end forventet rigtig godt gang i verdensøkonomien, efterspørgslen på brændstof steg, og leverandørerne har haft svært ved at følge med.

Dernæst er afgifter for udledning af CO2 med til at presse priserne i vejret. De er nemlig blevet fordoblet det seneste år som led i den grønne omstilling.

Endnu en årsag er manglende vand i de nordiske vandmagasiner, der producerer vandkraft, fordi det har regnet mindre, end det plejer. Vandmagasinerne har kun haft 25 procent af det vand, de normalt har. Vi har også haft mindre vind, og det har resulteret i mindre produktion af vindkraft. Det kan man læse under overskriften ”Hvorfor stiger elpriserne?” på Dansk Energis hjemmeside (se kilder).

Endelig er Ruslands invasion af Ukraine med til at presse priserne på energimarkedet i vejret. Dels fordi meget af Europas gas kommer fra Rusland, og der som følge af krigen er opstået usikkerhed om, hvorvidt leverancen af gas fra Rusland vil fortsætte, bl.a. fordi Rusland har truet med at lukke for gasledningen til Europa. Men også bare fordi krigen i sig selv skaber en generel usikkerhed om fremtidsudviklingen, som påvirker energimarkedet og får priserne til at stige. Det fremgår af artiklen ”Energipriserne: Sådan påvirkes de af krigen i Ukraine” på Energidanmark.dk (se kilder).

Derfor stiger priserne på energi. Green Power Denmark, 2021-12-07.
Video af Green Power Danmark, der er en interesseorganisation for hovedparten af den danske elproduktion og arbejder for grøn omstilling gennem elektrificering.