Hvordan var skolen?

På de små skoler på landet var der ofte kun en lærer og to klasser: en for de 7-10-årige og en for de 11-14-årige. De ældre elever gik mindre i skole i de perioder hvor der var brug for deres arbejde i landbruget. I skolerne sad de dygtige og artige elever forrest, mens de børn, der ikke var gode til at læse, skrive og regne, blev placeret bagerst i klasselokalet. I undervisningen brugte lærerne landkort og kuglerammer. Da man ikke havde hverken fjernsyn eller internet, brugte man i stedet nogle billeder der hed anskuelsestavler. De kunne for eksempel forestille planter eller historiske begivenheder.

Hvordan blev eleverne straffet i skolen?

Det var helt normalt at børnene blev slået både derhjemme og i skolen. Og selvom der stod i skoleloven fra 1814 at man ikke måtte give eleverne lussinger, måtte lærerne gerne straffe børnene. Straffen kunne være noget man kaldte eftersidninger. Det betød at de skulle blive siddende efter skole og skamme sig. Den tid, de sad der, var for det meste den eneste fritid de havde i løbet af en dag før de skulle på arbejde om aftenen.

Hvorfor var drenge og piger adskilt i skolerne?

Piger og drenge gik ikke i klasse sammen af den grund, fordi de ikke skulle have den samme uddannelse. Drengene havde fag som sløjd og matematik, så de kunne komme ud at arbejde og tjene penge til at forsørge deres familie. Pigerne blev undervist i de færdigheder, de skulle bruge, når de blev mødre eller husmødre. De blev derfor undervist i at lave mad, gøre rent og passe børn.