Kilder citeret i artiklen

Rapporter og politiske udspil

2018.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2014-12-01.
Fagbladet Boligen, 2019-11-26.