Baggrundskilder

Opdateres jævnligt med virussens præcise spredning samt tal over smittetilfælde og dødstal.

Undervisningsmaterialer

Opbygget med hjælp fra en række elitestuderende i Systembiologi ved DTU. Her findes forslag til undervisningsprojekter i grundskolen og særligt på gymnasiale uddannelser, f.eks. om moderne genteknologi, fremtidens antibiotika og projekter om bakterier og vira. På siden er der også et virtuelt laboratorium, hvor elever og lærere kan simulere et rigtigt laboratoriearbejde.

Interview og dokumentar

Australsk dokumentar på YouTube om hjælpeorganisationerne Røde Kors' og Læger Uden Grænsers arbejde i Sierra Leone. Giver et indtryk af de udfordringer, som hjælpeorganisationerne har med at begrænse ebola-udbruddet i de mere afsondrede egne i Sierra Leone, hvor uvidenhed, mistillid og frygt i den afrikanske befolkning besværliggør arbejdet.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på ebola