Kilder til baggrund

Hjemmesider

En selvejende institution, der fungerer som Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Rådgiver regering, folketing, ministerier m.fl. om menneskerettigheder og laver forskning i, hvordan menneskerettighederne har det i Danmark. Under menupunktet ’Viden’ findes sektionen ’Skoletjenesten’ med en række undervisningsmaterialer. Via sidens søgefunktion kan du finde artikler, rapporter, opgaver m.m. om ytringsfrihed.
AiU er en del af Danske Medier og navnet på dagbladenes fælles tilbud til undervisningsverdenen. AiU arbejder med at understrege pressens betydning for demokratiet. På hjemmesiden er der en række temaer – under temaet om pressens rolle findes materiale om ytringsfriheden.
Et tilbud fra bibliotekerne, som omfatter linksamlinger om en række juridiske emner. Slår du op under ’ytringsfrihed’, finder du en række links om ytringsfrihed, primært i Danmark.

Bøger

Hansen, Ejvind (red.):
Ytringsfriheden til forhandling. Ytringsfrihedens betingelser og udfordringer i det 21. århundrede. Hans Reitzels Forlag, 2013. Undersøger ytringsfrihedens rolle i det 21. århundrede og grænserne for den, både formelle og uformelle.
Grynberg, Stine:
Censur og ytringsfrihed. Alinea, 2006. Om ytringsfrihedens historie, dens former og begrænsninger og vilkårene for den i Danmark.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Ytringsfrihed