Introduktion til web 2.0

Hvad er web 2.0?

I skrivende stund får man 1,6 milliarder resultater, når man søger på ‘web 2.0’ på Google. Begrebet er altså uomtvisteligt blevet et fast og velkendt udtryk. Groft sagt er web 2.0 betegnelsen for den anden generation af hjemmesider og internetplatforme, som inddrager brugerne aktivt og skaber sociale relationer i cyberspace via de såkaldte social softwares som blogs, forums, wikies, chats osv.

Begrebet blev introduceret i 2004 af ireren og IT-iværksætteren Tim O’Reilly, da han arrangerede konferencen O’Reilly Media Web 2.0. Tim O’Reilly er en af de fremmeste fortalere for open source-bevægelsen, der kæmper for at gøre software frit tilgængeligt. Selvom termen indikerer, en helt ny udgave af World Wide Web, er der ikke tale om en fundamental ændring af den grundlæggende teknologi. Web 2.0 refererer i stedet til ændringer i den måde, hvorpå softwareudviklere og brugere benytter websites. Udviklingen sættes i forhold til det, man kalder web 1.0, som svarer til første generation af onlinetjenester. Det er nemmest at karakterisere de to generationer ved at sætte dem overfor hinanden: Hvor web 1.0 er kendetegnet ved, at brugerne udelukkende fungerer som modtagere af den information, de finder på internetsiderne, så handler web 2.0 om at få brugerne til selv at levere indholdet til hjemmesiderne – gerne i samarbejde med hinanden.

Hvad er forskellen på web 1.0 og web 2.0?

Det er nemmest at karakterisere de to generationer ved at sætte dem over for hinanden: Hvor web 1.0 er kendetegnet ved, at brugerne udelukkende fungerer som modtagere af den information, de finder på internetsiderne, så handler web 2.0 om at få brugerne til selv at levere indholdet til hjemmesiderne – gerne i samarbejde med hinanden.

I artiklen “What is web 2.0” (se kilder) forklarer Tim O’Reilly forskellen på web 1.0 og web 2.0 ved at anføre eksempler på termer knyttet til de forskellige generationer:

Web 1.0                                                        Web 2.0

Double Click                                                   Google AdSense

Ofoto                                                             Flickr

Akamai                                                          Bit Torrent

mp3.com                                                        Napster

Britannica Online                                            Wikipedia

Personal websites                                           Blogging

Page views                                                     Cost per click

Publishing                                                       Participation

Directories                                                      Taggin

Hvordan kan Netcape og Google relateres til web 1.0 og web 2.0?

Netscape er en amerikansk computerservicevirksomhed grundlagt i 1994. Virksomhedens hovedprodukt var webbrowseren, og dens strategi var at benytte sin dominans på browsermarkedet til at etablere et marked for dyre serverprodukter. Ideen var, at hvis Netscape kunne sidde på standarderne for, hvad der eksisterede af indhold og applikationer i browserverdenen, så ville de få den samme slags markedskræfter, som Microsoft har på pc-markedet.

Google begyndte sit liv som en webapplikation, der blev leveret som en onlineservice. Hos Google eksisterer ingen skemalagte software releases, altså frigivelser af software; virksomhedens produkter udvikles i stedet løbende, og der sælges ikke licenser, men i stedet udbydes virksomhedens tjenester som open source operationssystemer, som brugerne opfordres til selv at skabe indhold til.

Ideen bag web 2.0 kan altså relateres til det skift, nogle websites har undergået fra isolerede informationssiloer til forbundne computerplatforme, der leverer frit tilgængeligt software til brugerne, og som brugerne selv kan videreudvikle.

Hvad er en Wiki?

En software, der i høj grad er blevet synonym med den udvikling, der kaldes web 2.0, er den såkaldte Wiki. En Wiki gør det muligt for brugerne at samarbejde om at forfatte dokumenter. Blandt det, der karakteriserer Wiki-teknologien, er den lethed, hvormed hjemmesider kan skabes og opdateres. I de fleste tilfælde er der ingen kontrolinstanser på sådanne sider ud over brugernes kontrol og redigering af hinandens skriverier. I mange tilfælde kan folk frit redigere i hinandens tekster, uden at de behøver registrere sig med en brugerkonto. Et af de bedst kendte eksempler på en Wiki er det brugergenerede onlineleksikon Wikipedia.

Forskellen på onlineversionen af Encyklopædia Britannica og Wikipedia eksemplificerer udviklingen fra web 1.0 til web 2.0. Førstnævnte fungerer udelukkende som et opslagsværk, hvor man kan slå definitioner af ord op og læse, hvad de ord betyder, som bogudgaven tilbyder. På Wikipedia kan man også slå ord op, men opslagene er skrevet af brugerne selv, som løbende redigerer dem, som fakta ændrer sig, eller hvis de finder fejlagtige informationer.