Vulkaner

Artikel type
faktalink
bibliotekear Richard Juhre, Silkeborg. 2003
Main image
Etna i udbrud.
Etna i udbrud.
Foto: David Trood / Scanpix

Vulkaner er åbninger til jordens indre, hvorfra smeltede stenmasser (magma) trænger frem til overfladen og størkner til vulkanske bjergarter. Vulkaner er det mest synlige udtryk for de termiske processer, der til stadighed foregår i Jordens indre, og som bevirker, at der til stadighed afgives varme til Jordens overflade. Denne varme stammer tilbage fra klodens tilblivelse.
De fleste af Jordens vulkaner er placeret i kæder, der følger grænserne mellem de bevægelige dele af jordskorpen, der kaldes de tektoniske plader. Over halvdelen af Jordens vulkaner befinder sig i randen af eller inden for Stillehavspladen.