Introduktion til Verdensreligioner

Citat
Første halvdel af det 20. århundrede var verdenskrigenes periode, den anden halvdel var den kolde krigs periode. Det 21. århundrede er begyndelsen til de muslimske kriges tidsalder
Samuel P. Huntington, professor i politik på Harvard University

11. september 2001

Terrorangrebene mod World Trade Center i New York og Pentagon i Washington den 11. september 2001 flyttede grænser. Verden er ikke mere den samme, siges det. Da den amerikanske efterretningstjeneste udpegede den saudiarabiske rigmand Osama bin Laden som hjernen bag angrebene, gik det op for den vestlige verden, at noget måtte ske. Dybest set kan baggrunden for angrebene meget vel være en protest mod den ulige fordeling af verdens goder. I virkeligheden kan der være tale om en religionskrig, selv om det officielt benægtes.

På baggrund af terrorangrebene proklamerede præsident George W. Bush krig mod terrorismen. Det betød et angreb på Afghanistan, hvor Osama bin Laden var under Talebans beskyttelse. Det betød også en amerikansk fornægtelse af Yasir Arafat i konflikten i Israel, hvor israelerne uden amerikansk indblanding kunne udføre statsterrorisme. Senest står vi over for et amerikansk angreb på Iraq, hvis andel i angrebene den 11. september aldrig er blevet dokumenteret.

Det er vanskeligt helt at udelukke tanken om religionskrig.

Hvad er en religion?

Det står fast, at ordet religion er afledt af det latinske ord religio, der betyder gudsfrygt eller fromhed. Derimod er det straks vanskeligere at levere en alment acceptabel definition på, hvad begrebet religion rent faktisk dækker over.

Den britisk religionshistoriker Ninian Smart har opstillet en model, der opererer med syv dimensioner:

 • en dogmatisk og filosofisk, dvs. læresystemer som fx trosbekendelser.
 • en mytisk og fortællende, dvs. fortællinger om Gud/guder som fx Bibelen.
 • en etisk og retlig, dvs. forskrifter om troens konsekvenser for den enkeltes liv.
 • en rituel og praktisk, dvs. andagt, bøn og ofring som fx den kristne dåb.
 • en erfaringsmæssig og følelsesmæssig, dvs. den personlige oplevelse og det guddommelige.
 • en social og institutionel, dvs. de institutioner, der er knyttet til det religiøse samfund.
 • en materiel, dvs. arkitektur, kunst og ikonografi.

Denne model har den fordel, at man i hvert konkret tilfælde kan afgøre, hvor mange dimensioner der er opfyldt, og hvor hovedvægten i den enkelte religion ligger (2) 

Hvad er de klassiske religioner?

Man taler undertiden om 12 klassiske religioner. Der er ikke nogen logisk forklaring på, hvorledes netop disse har opnået en sådan status. Rimeligvis er der blot tale om en vestlig tradition.

De 12 klassiske religioner er:

 • Bahai
 • Buddhisme
 • Kristendom
 • Konfusianisme
 • Hinduisme
 • Islam
 • Jainisme
 • Jødedom
 • Shintoisme
 • Sikhisme
 • Taoisme
 • Zoroastrisme

Af disse religioner vil hinduisme, buddhisme, jødedom og islam blive omtalt i dette FaktaLink (3) 

Hvor store er religionerne?

Opgørelser over de enkelte religioners størrelsesforhold varierer en del. Nedenstående tabel bygger på Encyclopedia Britannica, og tallene er fra 1994.

De største religioner
Religion Tilhængere
Kristendom 1.900.174.000
Islam 1.033.453.000
Hinduisme 764.000.000
Buddhisme 338.621.000
Kinesiske religioner 149.336.000
Ateister m.m. 850.000.000
New Age 128.975.000
Primitive religioner 99.150.000
Sikhisme 20.204.000
Jødedom 13.451.000


(4) 

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

Verdensreligioner Illustration af den procentvise fordeling af tilhængere af de enkelte verdensreligioner.

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Hvidtfeldt, Arild Politikens Religionsleksikon. Politikens Forlag, 1991. 263 sider.
Opslagsværk om hinduisme, buddhisme, islam samt en række andre religioner og bevægelser fra Egyptens guder til Moon-bevægelsen.

Jensen, Tim Religionsguiden. 2. udg. Dansk Flygtningehjælp, 2000. 104 sider.
Vejviser til flygtninge og indvandreres religioner og trossamfund i Danmark.. - Kan læses on-line på adressen: http://www.sdu.dk/Hum/TimJensen/Rel/index.html
Politikens bog om religioner & religiøse bevægelser. Politikens Forlag, 1996. 440 sider. Gennemgang af de større verdensreligioner samt New Age-bevægelsen.

Jacobi, Finn Religionerne. Af Finn Jacobi og Hanne Josephsen. Munksgaard, 1987. 311 sider.
Korte introduktioner til de enkelte religioner suppleret med tekster fra fortid og nutid.

Religion by country Engelsk tekst.
Oversigt over den procentvise fordeling af trosretninger i hvert enkelt af verdens lande.

Religionshåndbogen. Redaktion: Peter Boile Nielsen. 2. udg. Gad, 1994. 368 sider. Gennemgang af verdensreligionerne. Beregnet på undervisningen i gymnasiet og HF.

Verdens religioner - illustreret. 1995. 255 sider.
Populær beskrivelse af bl.a. hinduisme, buddhisme, konfutsianisme, taoisme, islam, jødedommen og kristendommen.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Religion.dk Kristeligt Dagblad. Dansk tekst.
Kristeligt Dagblads portal til den religiøse verden - herunder etik.

 

Kilder

 1. Joffe, Josef: Islams blodige grænser. - Politiken.- 2002-09.07.
 2. Stefánsson, Finn: religion. Den Store Danske Encyklopædi, bind 16, 2000, side 100.
 3. Major Religions of the World. Adherents.com. Engelsk tekst.
  http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html
 4. Largest religions. GeoHive.
  http://www.geohive.com/global/religion_top.php