jordklodebolde i indkøbsvogn
Klimaforandringer kan føre til enorme flygtningestrømme. Billedet med jordkloder i en indkøbsvogn er lavet i Paris den 8. november 2015.
Foto: Joel Saget / Scanpix

Klimaforandringer og grøn omstilling

Redaktionen, 2016.
Top image group
jordklodebolde i indkøbsvogn
Klimaforandringer kan føre til enorme flygtningestrømme. Billedet med jordkloder i en indkøbsvogn er lavet i Paris den 8. november 2015.
Foto: Joel Saget / Scanpix

Vi har efterhånden vænnet os til at høre om klimaforandringer, CO2-udledninger og alternativ energi, men i de seneste år er klimadebatten til dels erstattet af diskussioner om bæredygtighed og grøn omstilling. Men hvad betyder de nye begreber egentlig? Bæredygtig udvikling og grøn omstilling bruges ofte, når man mere overordnet taler om at finde nye grønne teknologier, bedre ressourceudnyttelse, nye forretningsmodeller, mere miljøvenlige produkter eller nye måder at prissætte goder på. Grundlæggende handler den grønne omstilling om overgangen fra den nuværende “sorte” økonomi, der er baseret på fossil energi (kul, gas og olie) til en ”grøn” økonomi, der i højere grad baserer sig på vedvarende energikilder som sol, vind og vand.

På faktalink.dk har vi samlet et stort tema med baggrundsartikler om klimaforandringerne, de politiske udfordringer og den grønne omstilling:

Bæredygtighed og grøn omstilling

Klimaforandringer

Alternativ energi

Fremtidsbiler

Genbrug og genanvendelse

Alternativer - idéer til forandring og fornyelse

Bæredygtige byer

Industrialiseringen

Megabyer

Menneskets forhold til naturen

Truede dyr

Vedvarende energi

 

Lærervejledning

”Klimaforandringer i et globalt og politisk perspektiv”

Download pdf med gratis lærervejledning til undervisningsforløb i gymnasiet

 

Film

Recipes for disaster

Klimamysteriet

 

Forfatterwebtema

Den store omstilling ... i skønlitteraturen

 

Andre undervisningsmaterialer

Statsbibliotekets artikelservice. Tema om det globale/verdens sundhed

Artikel type
News Item